Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Postup rekonstrukce podkroví

Jako u každé rekonstrukce je podstatný individuální přístup, proto jsou informace v tomto článku obecného charakteru. Text se zamýšlí nad výhodami a nevýhodami půdních prostorů obecně. Příliš neřeší lokalitu, v které se podkroví před rekonstrukcí nachází. Ekonomická rozvaha rekonstrukce podkroví v Praze a podkroví ve vesnici, například v Karlovarském kraji, je pochopitelně diametrálně odlišná a nelze srovnávat.

Úskalí rekonstrukce podkroví

Montáž příčky a podhledu z SDK

Podkroví bylo při stavbě domu v naprosté většině případů zamýšleno jako neobytné podlaží, určené k tepelné izolaci prostor pod ním, skladování a sušení prádla. Invazi obytného prostoru do podkroví by tudíž měla předcházet důkladná analýza našich potřeb. Samotná půdní vestavba například nemusí být nutná, pakliže ostatní nepodkrovní prostory mají ještě své rezervy. Je nutné si uvědomit, že každá půdní vestavba má všem stavařům známá úskalí, mezi které patří zejména:

 • komplikovanější lokalizace porušené střešní krytiny, kdy do střechy zatéká, ale mi nevíme kudy, protože pod taškami je ještě několik vrstev skladby, po kterých voda stéká a kumuluje se na jiném místě;
 • v letních měsících bývá podkrovní prostor velice přehřátý, což lze řešit prakticky pouze nákladnou klimatizací. Má menší akumulační schopnosti, takže rychle vychládá, nebo se naopak rychle zahřívá;
 • komplikované prosazování střešních oken a vikýřů na stavebním úřadě, s čímž souvisí často nedostatečná míra proslunění podkrovní dispozice;
 • v případě změny provozu budete hledat nové prostory pro činnosti, které před vestavbou zastávalo podkroví.

Plánování

Před investicí do půdní vestavby je nutné zvážit mnoho faktorů, na základě kterých se rozhodneme, zda se do vestavby pustíme, či nikoliv. Existuje mnoho nedokončených projektů půdních vestaveb jenom proto, že stavitel přecenil své vlastní síly nebo v půli stavebních prací zjistil, že budovaný prostor vlastně nepotřebuje. Jak již jsem uvedl v nevýhodách půdních vestaveb, v nedostatečně izolovaných půdních prostorách je v našich klimatických podmínkách v létě příliš vedro a v zimě se naopak může prodražit vytápění. V případě, že se pro rekonstrukci podkroví rozhodnete, tak jediným řešením je tepelnou izolaci nepodcenit a tím dosáhnout tepelného standardu, který odpovídá normovým rozmezím. Vaše investice do izolování podkroví, které užíváte, se Vám brzy vrátí.  Do plánovacího procesu zapojte i náročnost na případné bourací práce.

Projekt

V případě, že je investice do půdní vestavby či jejího obnovování v řádech statisíců nebo milionů, je velice praktické si nechat vypracovat odborný projekt. Nejenže je to povinnou součástí stavebního povolení, bez kterého nesmíte stavět, ale kvalitně profesionálem zpracovaný projekt Vám ušetří mnoho financí a měl by předejít jakékoliv improvizaci ze strany stavební firmy. Odstraňování chyb na staveništi je často tak nákladné, že náklady projektových prací jsou ve srovnání s tím zanedbatelné. Kvalitní architekt umí konkrétní prostor vyřešit tak, že dopad jeho bystrých zásahů budou nevědomě pociťovat všichni, kteří se v navrhnutém prostoru budou pohybovat. Existuje mnoho architektonických ateliérů, které se na půdní vestavby přímo specializuje, takže i jen krátká konzultace s odborníkem je možná a určitě velice užitečná.

Kompletní projekt půdní vestavby v konečné fázi prováděcí dokumentace by měl obsahovat tyto části:

 • průvodní zpráva
 • souhrnná technická zpráva
 • dokumentace objektů
  • stavebně konstrukční část
   • situace objektu
   • půdorysy podkroví (1:50)
   • řezy příčné a podélné (1:50)
   • interiérové pohledy (1:20)
    • umístění vestavěného nábytku
    • umístění vypínačů, zásuvek a ostatních elektroinstalací
    • umístění dveřních a okenních otvorů
    • umístění svítidel
   • exteriérové pohledy (1:50)
   • veškeré konstrukční detaily (1:2 až 1:20)
   • charakteristika použitých materiálů, jejich přesná specifikace
  • technické zázemí (včetně napojení na stávající sítě)
   • projekt kanalizace
    • půdorysy
    • rozložené řezy rozvody
    • detaily napojení
   • projekt vodovodu
    • půdorysy
    • rozložené řezy rozvody
    • detaily napojení
   • projekt plynu
    • půdorysy
    • rozložené řezy rozvody
    • detaily napojení
   • projekt elektroinstalace
    • půdorysy
    • rozložené řezy rozvody
    • detaily napojení
  • statická část
   • půdorysy (1:50)
   • řezy
   • výkres tvarů (použité nosné konstrukce)
   • detaily navrhovaných konstrukcí (1:2 až 1:20)
   • posouzení stávajících nosných konstrukcí
   • statický výpočet navrhovaných konstrukcí
  • požární ochrana stavby
  • energetický štítek

U všech jednotlivých položek je zpracován výkaz výměr, tj. seznam všech použitých materiálů vyskytujících se v návrhu. Jak je vidět na seznamu výkresů, který nemusí být v této podobě ani zdaleka konečný, na kvalitním komplexním projektu se podílí mnoho profesí. Od architekta, který celý projekt řídí a je jakýmsi komunikátorem mezi jednotlivými profesemi, přes topenáře a statika až po specialistu na zdravotechniku. Některé profese nejsou vždy nutné, vše záleží na konkrétních okolnostech.

Chcete znát více tipů ohledně rekonstrukce podkroví?

Máte krásnou půdu a chcete ji rekonstruovat?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci podkroví.