Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

NADKROKEVNÍ IZOLACE SKLADBA / ZATEPLENÍ STŘECHY NAD KROKVEMI

Uvažujete o kvalitním zateplení Vašeho domu, aby byly tepelné ztráty co nejmenší a aby v parném létě bylo ve Vašem domě naopak příjemné klima? Pakliže ano, pokračujte dál ve čtení a dozvíte se mnoho informací o trochu speciálním vylepšení- o zateplení nad krokvemi!

Dříve se podkroví zateplovalo pouze v oblasti podlahy, a to různými náspy a suchým organickým materiálem, například senem nebo listím. Začátkem minulého století se však začala stará podkroví obydlovat a muselo tedy dojít nutně k zateplení střešního pláště. Dnes se už o neobytném podkroví při stavbě nových domů ani neuvažuje. Trendem posledních let začala být nadkrokevní izolace. Je to logický důsledek snahy o maximalizaci zateplení domu a tím minimalizaci tepelných ztrát.

Nadkrokevní izolace s minerální vatou (vlevo), izolačními deskami (vpravo)

Co je to nadkrokevní izolace?

Jak již název sám napovídá, nadkrokevní izolace je zateplení střešního pláště v rovině nad krokvemi. Logickým důsledkem tohoto způsobu zateplení je posunutí konstrukcí střešní krytiny, která nebude ležet přímo na krokvích, nýbrž na nadkrokevní tepelné izolaci. To s sebou přináší technické zádrhely, kterými se budeme v této kapitole zabývat. Tyto zádrhely však kompenzují výhody, které si popíšeme nyní.

Výhody nadkrokevní izolace

Minimalizace tepelných ztrát střechy

Základní výhodou nadkrokevní izolace je minimalizace tepelných mostů střešního pláště. Střecha je velká plocha, která čelí neustálým povětrnostním podmínkám. Kvalitní zateplení se nám může do budoucna ekonomicky vyplatit. Jednolitá plocha izolace neobsahuje masivy krokví, které díky své vyšší vodivosti tepla fungují jako mírné tepelné mosty. Ve skladbě s nadkrokevní izolací jsou tepelnými mosty v podstatě pouze vruty, které spojují střešní latě a krokve. Rozšíření tepelné izolace střechy oceníme také v létě, kdy nás bude v parných dnech lépe izolovat od venkovního tepla.

Vyšší podchozí výška

Tím že posuneme mezikrokevní izolaci až nad krokve, získáme prostor v polích mezi krokvemi. Sice tím nezvýšíme podchozí výšku, ale minimálně opticky prostor rozšíříme.

Estetika

S vyšší podchozí výškou souvisí také estetika. Tím, že přiznáme v interiéru nosnou konstrukci střechy/krokve, docílíme designového efektu. Je to jedním z hlavních důvodů proč se nadkrokevní izolace uplatňuje. Investor zkrátka chce, aby v interiéru byly vidět krokve. Většina investorů se však v průběhu stavby nakonec stejně rozhodne pro variantu minimálních tepelných zrát. Rozhodnou se tepelnou izolaci dát jak do polí mezi krokvemi, tak i nad ně.

Konstrukční ochrana

Lepší konstrukční ochrana dřevěných nosných částí konstrukce. Tím, že krokve vidíme, můžeme snadno odhalit jejich případný defekt. Také jsou krokve méně náchylné na degradaci případným zatékáním do konstrukce apod.

Snazší rekonstrukce zateplení střechy

V případě, že budeme vyměňovat zateplení střešního pláště, nebudeme potřebovat zasahovat do střešní skladby z interiéru. Stačí vyměnit izolaci nad krokvemi zvenku a za plného chodu domu. Demontování podhledové části bývá finančně náročný a komplikovaný zásah do konstrukce. Musíte se vypořádat se všemi instalacemi v podhledu, hrozí zničení pohledové části interiéru atd.

Varianta pro pasivní a nízkoenergetické domy

Chcete mít dům v energetické náročnosti A? Pak se patrně nevyhnete nadkrokevní izolaci, která je samozřejmou součástí domů s minimálními ztrátami energie.

Nevýhody nadkrokevní izolace

Pochopitelně každé „pro“ má i své „proti“. To platí i v případě nadkrokevní izolace. Ještě, než se definitivně rozhodnete, zda možnosti nadkrokevní izolace využijete, či nikoliv, zkuste se zamyslet nad jejími nevýhodami.

Komplikované řešení detailů

Nadkrokevní izolace je de facto přídavnou stavební konstrukcí, která stavbu, respektive montáž domu komplikuje. Stavba bude o tuto etapu časově náročnější. Konstrukci stavby komplikuje zejména tam, kde střecha přesahuje přes obvodové stěny. Je nutné vyřešit místo, kde izolace začíná být zbytečnou – nač také izolovat krytinu nad exteriérem? V těchto místech se na krokve musí namontovat námětky / přídavné profily, které izolační desky zespodu podpírají a vyrovnávají rovinu střechy v místech, kde nadkrokevní izolace chybí. Také je potřeba se vyrovnat se situací u štítových stěn – i tam dochází k posunutí roviny střechy v důsledku nadkrokevní izolace. Viditelné exteriérové krokve u sedlové střechy budou tedy v jiné rovině než krokve interiérové – budou v rovině nastavených dolních konců interiérových krokví.

Detail nadkrokevní izolace u pozednice

Výměna vyžaduje odkryv střešní krytiny

V případě každé vychytávky standardního řešení stavby je nutné zvážit zejména praktičnost do budoucnosti. Jakou životnost vlastně izolace, kterou použijeme, má? Co když se nám ve vláknité izolaci zabydlí drobní hlodavci a budeme ji muset vyměnit? Rozhodneme-li se pro její výměnu či odstranění, není to jako výměna polystyrenu na fasádě domu. Budete muset nejdříve odstranit střešní latě i se střešní krytinou a to může být časově a finančně náročné.

Prodražování stavby

Tento aspekt se prolíná výše zmíněnými nevýhodami. Je třeba se zamyslet nad tím, zda je vlastně tepelná nadkrokevní izolace ve Vašem případě vhodná. Posledních pár zim bylo abnormálně teplých, takže nedocházelo k zásadním tepelným výdajům. Jak často jste vůbec doma přes den v létě, kdy hrozí přehřívání Vašeho podkroví? Možná zjistíte, že Vám za montáž nadkrokevní izolace těch pár nekomfortních letních dnů ani nestojí.

Opět ta estetika

Ano, dalším parametrem může být i estetika. Nadkrokevní izolace významně zesiluje střešní skladbu, střecha pak může působit těžce a neohrabaně. V kombinaci s nepřesvědčivými detaily krokevních námětků u přesahu střechy může být i tento faktor klíčovým při finálním rozhodování.

Materiálové varianty nadkrokevní izolace

S minerální vlnou

Chceme-li nadkrokevní izolaci z minerální vlny, stejně se možná nevyhneme manipulaci s extrudovaným polystyrenem. Ten totiž díky jeho tuhosti využijeme jako distanční profil mezi střešní kontralatí a krokví. Mezi takto vytvořené pole pak vložíme minerální vatu. Tu nařežeme o trochu širší, než je prostor mezi krokvemi, bude pak lépe držet na svém místě a minimalizujete možnost jejího sesunutí, které je také závislé na sklonu střechy. Výhodou minerální vaty je její nehořlavost a také kvalitní zvuková neprůzvučnost, kterou ocení uživatel především v hlučných městských lokalitách. Při montáži minerální vaty také nevznikají mezery, tak jako u desek z extrudovaného polystyrenu. To oceníme především u rekonstrukcí starších domů, kde jsou běžné veliké nerovnosti a nepravidelnosti ve stavebních konstrukcích.

Nadkrokevní izolace z minerální vaty

Nadkrokevní izolace z desek – PIR / PUR / XPS / EPS. panely

Další hlavní variantou nadkrokevní izolace je kompletní plocha z izolačních desek. Jedná se o konstrukčně čistší variantu než varianta s minerální vlnou. Nedochází zde ke kombinaci různých materiálů, což je z funkčně-montážního hlediska výhodné. Nadkrokevní izolace z polystyrenu je patrně vhodná především u novostaveb, kde jsou rozměry střechy předem známé a zkonstruované v souladu s dnešními moderními standardy na přesnost. Zastánci nadkrokevní izolace z minerální vlny (tedy výrobci a prodejci minerální vlny) argumentují tím, že v případě nepřesností při montáži, které jsou vlastně vždy, dochází k netěsnostem ve spojích jednotlivých desek a tím pádem k únikům tepla.

Nadkrokevní izolace z izolačních desek (EPS, XPS, EPS, PIR)

Montáž nadkrokevní izolace

Montáž nadkrokevní izolace není ničím výjimečně složitá. Základem pro zvládnutou stavbu střešního pláště je stejně jako u ostatních stavebních etap kvalitní projektová dokumentace se standardně řešenými detaily. Pro nejlepší představu Vám doporučuji si prolistovat PDF manuály jednotlivých výrobců – bývají pěkně graficky zpracované a názorné. Na vlastní nadkrokevní izolaci však nepotřebujete žádné speciální systémy, zvládnete to s běžně dostupnými standardními stavebními materiály.

Kombinace deskové izolace s minerální vatou

Při instalaci můžeme postupovat přibližně takto (jedná se o variantu s minerální vatou a viditelnými krokvemi v interiéru):

Skladba nadkrokevní izolace

  1. instalace záklopu na střešní krokve. Tento záklop bývá již interiérovým podhledem. Je potřeba s tím počítat a prkna či desky (překližka, OSB), tedy instalovat zodpovědně již s vědomím vnitřního podhledu.
     
  2. montáž parozábrany – pozor na těsnost u štítových stěn a specifických detailů. Tato vrstva odpadá ve variantě s tepelnou izolací i klasicky mezi krokvemi. Zároveň tuto vrstvu může nahradit podhled, který již jako parozábrana funguje sám o sobě – například OSB desky s perem a drážkou.
  • Přesahy střechy – v místě okapu střechy je nutné krokev nastavit prodloužením. Vyrovná se tak rovina střechy.
  • Kotvení tepelné izolace na horní hranu krokví. V tomto kroku můžeme začít přišroubovávat dlouhými vruty vyrovnávací profily na krokve. Někteří výrobci doporučují pruhy z desek kotvit přes montážní lať. Hustota spojů se určuje podle sněhové a větrné oblasti, sklonu střechy a dalších faktorů. Specifikace by měla být součástí projektu pro provedení stavby.
  • Vložení minerální vaty – v dalším kroku již můžete do jednotlivých krokevních polí vkládat minerální tepelnou izolaci. Nezapomeňte utěsnit všechny škvíry! J
  • Pojistná hydroizolace – další postup je naprosto standardní, takže k pomocným latím nad izolací a krokvemi připevníme pojistnou hydroizolaci.
  • konstrukci střešního pláště zakončíme trojlístkem – kontralatě, latě a střešní krytina
S krokvemi jako pohledovou interiérovou součástí návrhu

Jak na nadkrokevní zateplení svépomocí?

Nadkrokevní izolace není nijak zásadně komplikovanou stavební etapou. Máte-li alespoň nějaké zkušenosti se stavebními pracemi, bude pro Vás nadkrokevní izolace svépomocí hračkou. Doporučuji se poohlédnout po aktuálních cenách stavebních materiálů ve Vašem okolí a vybrat tak pro Vás nejideálnější a nejekonomičtější řešení. Jednotliví výrobci tepelných izolací mají každý své vlastní postupy a doporučení, které se nejlépe hodí pro jejich výrobky. Princip však zůstává u všech stejný.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.