Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Přípojky svépomocí

V následujícím článku se několika odstavci budeme věnovat montáži přípojek do rodinných domů. Přípojky musí být stoprocentně vyřešeny již před zahájením stavby, aby veškeré vnitří rozvody byly umístěny co nejúčelněji.

Montáž hrubé kanalizace- postup

Začínáme vždy od kanalizační přípojky a pokračujeme hlavním svodem, vedlejšími svody a po nich svislými odpady. Na ně napojíme připojovací potrubí k zařizovacím předmětům. Při stavbě domu musíme dodržet minimální sklon ležatého potrubí- 3% (3 cm na 1 m). V našich projektech domů je délka připojovacího předmětu a jeho umístění přesně definována v řezech a půdorysech v měřítku 1:50. Klademe důraz na podrobné provedení výkresů, aby stavba domu svépomocí probíhala co nejsnáze. Po kompletaci rozvodů potrubí se provádí kontrola nepropustnosti. Ucpou se všechny vsazené a čistící otvory a v nejnižší části se zapálí kus dehtové lepenky. Poté zkontrolujeme, zda není v okolí potrubí cítit kouř.

Montáž hrubého vodovodu a plynu- postup

V projektech venkovských domů je potrubí navrženo tak, aby nebylo zbytečně dlouhé a stavbu domu neprodražovalo. Prosekáme všechny rýhy a prostupy a vyznačíme umístění výtokových armatur. Osadíme hlavní rozvodné potrubí a poté odbočky a máme hrubý vodovod v domě hotov. Vnitřní vedení plynu se zhotovuje z bezešvých ocelových trubek a je vedeno buď povrchově, nebo pod omítkou. Nesmí se vést v podlaze, nebo za pevně zabudovanými předměty a v nevětraných prostorech. Při prostupu nosnými konstrukcemi je nutné uložit plynové potrubí do chráničky. Tyto práce ponecháme raději kvalifikované firmě, která nám je předá s revizními zprávami. Délka rozvodů a jejich návrh je závislý na druhu vytápění, který jsme si po zralé úvaze vybrali.

Montáž hrubých elektrorozvodů- postup

Aby stavba domu svépomocí probíhala dle Vašich představ, je nutné mít před montáží elektroinstalace rozmyšlené umístění nábytku, elektrospotřebičů a návrh koupelny a kuchyňské linky. Pokud využijete služeb některého koupelnového studia, kuchyňského studia, či architekta, tak samozřejmou součástí výkresů jsou i interiérové pohledy, ve kterých je místo zásuvek a vypínačů vyznačeno. Poté se vyřezají drážky ve zdech a ostatních konstrukcích. Elektroinstalace provádí zpravidla kvalifikovaná firma a její práce je u předání klientovi zkontrolovaná revizním technikem. Stavba svépomocí bude v dalším článku pokračovat omítkamiparapetyobklady a dalšími interiérovými prvky, které každá stavba rodinného domu obsahuje

…………montáž vodovodu
…………montáž elektrorozvodů
…………montáž kanalizace