Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stavba pultové střechy svépomocí

Následující článek se věnuje konstrukci pultové střechy, kterou lze pozorovat především u drobných dřevostaveb. Výstavbě dřevostaveb s pultovou střechou se obšírněji věnujeme v této knize.

Základní typ pultové střechy

Konstrukce pultové střechy patří mezi nejjednodušší střešní tvary, které jsou vhodné i pro méně zručné svépomocné stavitele. Princip konstrukce je velice jednoduchý. Střecha je tvořena rastrem krokví, které vytváří mírně skloněnou jednoduchou plochu střechy. Sklon střechy musí být v souladu se zvolenou střešní krytinou.

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům


1. vzpěry
2. zdvojená krokev
3. krokev
4. lať upevňující folii tvoří mezi osb deskou provětrávanou mezeru
5. podhled
6. tepelná izolace
7. pojistná hydroizolace
8. osb
9. vlnitý plech

Vzhledem k nízkému sklonu pultových střech nejsou vhodné klasické krytiny jako jsou tašky, prejzy nebo šindele. U plochých střech se nejčastěji setkáváme s krytinou z vlnitého plechu, asfaltu, plastu nebo různých druhů střešeních foĺií. Pultová střecha je vhodná také pro drobné zahradní konstrukce jako je například kryté stání pro auto nebo krytou venkovní terasu.

Sklon pultové střechy

Pultové střechy jsou elegantním moderním tvarem, avšak nejsou esteticky vhodné ve všech lokalitách. V oblastech s tradiční venkovskou zástavbou s malebnými sedlovými střechami jsou nevhodné a často je ani regulace nepovolují.

Máte li v plánu pustit se do stavby svépomocí, v této knize najdete mnoho rad a tipů nejenom ke konstrukci klasické pultové střechy.

U jednotlivých skladeb střech se můžeme setkat s termínem nadkrokevní izolace. Nadkrokevní izolace nám umožňuje zateplit střešní plášť v souvilé rovině bez tepelných mostů. Chcete-li znát více detailů k nadkrokevní izolaci, pokračujte ZDE.

Kniha Jak postavit malý dům