Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak opravit fasádu

Kontaktní fasáda

V následujícím článku se budu zabýbat rekonstrukcí fasády. Častokrát kolem sebe vidím, jak lidé renovují fasádu velice neodborně, což má negativní estetický, funkční dopad. Odpověď na tyto a mnohé další otázky naleznete v knize „Rekonstrukce domu“.

Rekonstrukce fasády je v dnešní době velice častý jev, který je podporován různými státními granty, jako je např. grant zelená úsporám. Jedná se totiž o velice nákladnou investici, při které se rapidně zvýší celková cena rekonstrukce starého domu. Lidé často v touze ušetřit co nejvíce peněz nadělají více škody, než užitku. Stará kvalitní okna s krásnými řezbářskými detaily jsou schopni vyměnit za plastová okna s nejistou dobou trvanlivosti a s pokleslými estetickými kvalitami. Chybí jim detail a proporce. Velice opatrně je nutné také přistupovat k historicky hodnotným omítkám. O fenoménu architektonicky hodnotných zdobených fasád a sanaci omítek se rozepisujeme v tomto článku.

Zateplení fasády je téma, které bývá v souvislosti s rekonstrukcemi často skloňované. Před tím, než se pustíme do zateplování, je nutné se zamyslet, zda je zateplování fasády opravdu nutné. Často je s ním spojeno mnoho vedlejších faktorů, které se neberou v potaz. Montáž venkovního zateplení zpravidla absolutně zničí proporce a architektonické detaily fasády, pakliže se špatně navrhne dimenze tepelné izolace, tak může docházet ke kondenzaci vody, vzniku plísní a celkovému zvýšení vlhkosti v objektu. Protože se dům uzavře do nepropustné obálky z ropného produktu (polystyren), tak zdivo ztratí schopnost „dýchat“ a v budově se hromadí škodlivé látky. Má to za následek výskyt radonu- radioaktivního plynu, který z neprodyšných prostor (pokud se málo větrá) uniká daleko pomaleji. Na téma „postup při zateplování fasády“ jsme napsali již jeden článek v sekci stavba domu.

Skladba zateplené fasády

Zajímavým řešením může být částečná tepelná izolace pouze na stěnách, které jsou obráceny k severu. U návrhu tepelné izolace je nutné dbát na správné odhalení problémových míst, kde nám z domu uniká nejvíce tepla. Bývá to oblast kolem okenních a dveřních otvorů, oblast ztužujícího železobetonového věnce, místa kolem konstrukcí, které pronikají z interiéru do exteriéru (vazné trámy, balkonové konstrukce apod.). Avšak zdaleka k největším tepelným ztrátám u budovy dochází v oblasti střešní konstrukce.

Je nutné mít na mysli, že minerální tepelné izolace jsou zpravidla nasákavé, a tudíž nevhodné pro kontakt se zeminou. Proto se v oblasti soklu používá speciální extrudovaný polystyren, který je vhodný umístit tak, aby zateploval základ v zemi a zároveň byl cca 500 mm nad terénem. Ochrání tedy dům před odstřikující vodou nebo před tajícím sněhem.

Máte-li v plánu zateplovat dům, uvažovali jste také o nadkrokevní izolaci? Budete-li již zateplovat stěny, proč se nepustit také do střechy? Možná to není špatný nápad! Chcete-li znát více detailů k nadkrokevní izolaci, pokračujte ZDE.

Chcete znát detailní postup při zateplování fasády?

Máte krásný starý dům a chcete ho rekonstruovat?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci fasády domu.