Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Radonový test- jak zjistit radonový index parcely

K tomu, abychom zjistili radonový index stavební parcely, musíme nechat zajistit radonový test. Právě o radonu a radonovém testu pojednává tento článek. Průběh stavby začíná jednáním s úřady a výběrem parcely. O tom všem komplexně pojednává kniha, kterou si lze objdenat ZDE.

Radon je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Vzniká při radioaktivním rozpadu prvků radia a uranu a postupně zaniká. Tento plyn vzniká v různém množství v podkladní hornině a díky svým specifickým vlastnostem se snadno uvolňuje dovnitř staveb. Radon zvyšuje pravděpodobnost rakoviny, zejména potom rakoviny plic. Jeho obsah se jednoduše měří dozimetry přímo na budoucí parcele, nebo již v hotových stavbách. Osoba způsobilá k měření radonu musí mít povolení SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Mapa výskytu radonu na ČR

Radonový test probíhá měřením půdního vzduchu cca do 0,8 m hloubky pod terénem. Do země se  zavedou tyče a ve vzniklých otvorech se radon měří. Vzorky vzduchu se také analyzují v laboratoři. Samotná práce na pozemku trvá okolo jedné hodiny, poté se práce měřičů přesune do laboratoře, kde se také zpracuje odborný posudek, jehož nedílnou součástí je návrh vhodného typu hydroizolace. Hydroizolace může být jednoduchá jednovrstvá i dvouvrstvá, s pokovenou protiradonovou vrstvou. V případech extrémního výskytu radonového plynu může být navrženo pasivní, ale i aktivní odvětrávání základů. Cena radonového posudku je odvislá od rozměrů zkoumaného pozemku, ale ceny se řádově pohybují okolo 2000,-. Je zajímavé, že území České republiky patří do skupiny s největším výskytem vyvěrajícího radonu. Na internetu je možné zjistit předpokládaný výsledek radonového testu na Vašem pozemku. Zpracovaný posudek na výskyt radonu je nedílnou a povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení

Ukázka radonového protokolu