Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Zavětrování dřevostavby

Každá stavební konstrukce musí splňovat základní pravidla stability. U dřevostaveb stavaři a architekti musí navrhnout kvalitní systém zavětrování. Právě o zavětrování je tento článek. Chcete-li mít informace nejenom o zavětrování dřevostavby v ucelené přehledné formě, doporučujeme Vám publikaci Dřevostavba svépmocí nebo Jak postavit malý dům.

Zavětrování slouží k tomu, aby konstrukce ať už dřevěná, ocelová či jiná získala maximální tuhost. Zavětrování brání vertikálním konstrukčním prvkům (sloupkům) ve vychýlení, které může v konečném důsledku vést i ke kolapsu konstrukce. Zavětrování se nachází ve stěnáchstřešní konstrukci ale také může vést diagonálně a spojovat pomocí lan různé body konstrukce. Zavětrovaná je nejenom konstrukce dřevostaveb ale také všechny ostatní stavby kolem nás – betonové skelety, stožáry, rozhledny, mosty atd.

Zavětrování může být v zásadě vyřešeno pomocí vzpěr nebo táhel. Vzpěry narozdíl od táhla musí být z pevného materiálu jako je trámek či ocelový profil, zatímco táhlo tuhé být nemusí- může být z ocelového lana. U dřevostaveb se nejčastěji setkáváme se zavětrováním v podobě šikmých trámů, tuhých desek, ocelových plochých či lanových táhel, perforovaných pásků atd.

Zavětrování je umísťováno diagonálně k vertikálním nosným konstrukcčním prvkům. Aby bylo co nejúčinější, nemělo by s vertikálními prvky svírat příliš ostrý či příliš tupý úhel. Špatné zavětrování může způsobit pohyby v konstrukci, které mohou mít za následek disfunkci okenních a dveřních otvorů. Mohou také praskat skleněné okenní výplně. Tyto obvyklé nedostatky lze napravit dodatečnou montáží zavětrovacích profilů.

Na obrázku výše je znázorněno zavětrování tradiční sloupkové konstrukce. Zavětrování je tvořeno šikmými prvky ze stejného profilu jako jsou ostatní části konstrukce. Důležité je umístění vzpěr ve všech směrech. Výkres a umístění zavětrování by měl být součástí každé projektové dokumentace dřevostavby.

Běžně dostupné jsou perforované zavětrovací pásky nebo různé druhy obdobných stavebních ocelových doplňků. Instalace zavětrovacího pásku je nenáročná, navíc je tento druh zavětrování prostorově úsporný, snadno lze optimalizovat jeho délku a se stoupajícím počtem hřebů stoupá strmě i celková pevnost konstrukce.

Moderní dřevostavby se však nejčastěji ztužují deskovým materiálem jako jsou OSB desky, překližka či plech. Správně použitý deskový materiál zvyšuje odolnost obovdových konstrukcí a tudíž životnost dřevostavby. Desky také zvyšují celkovou nosnost konstrukce, která je pak díky probití desek jak v exteriéru tak interiéru velice pevná. Desky se spojují vnitřními nosnými prvky (sloupky, pásky, diagonály, stropnice, krokve atd) nejčastěji pomocí hřebů, ale lze pochopitelně použít také vruty. Pomocí desek lze zpevnit také spoje různých nosných konstrukcí v rozích – například ve vrcholu protilehlých krokví ve střešní konstrukci (viz obrzázek nad tímto odstavcem).

Zavětrování pomocí pásků uplatníme především tam, kde chceme zajistit volný pohyb uživatelů. Například u nízkopodlažních staveb, altánů, pergol ale především známe pásky z podkrovních interiérů. Pásky lze upevnit ocelovými spojkami, hřeby, závitovými tyčemi nebo tradičními tesařskými spoji.

Máte-li zájem o stavbu malého cenově dostupného domu ze dřeva, doporučujeme vám z našich publikací především knihu Jak postavit malý dům, kterou si můžete objednat přímo ZDE.