Při větších rekonstrukcích bytů a domů nastává ideální čas pro možnou změnu dispozice. Obvykle je měníme, aby prostor lépe vyhovoval našim požadavků a potřebám.
Nově vzniklé prostory se proměňují nejen bouráním, ale následně i výstavbou nových konstrukcí. Hrubou stavbou myslíme dokončení všech nosných i nenosných svislých konstrukcí či vodorovných konstrukcí bez finálních povrchových úprav. Do hrubé stavby započítáváme i technická zařízení budov jako jsou například elektrorozvody, osvětlení, vytápění a vzduchotechnika, ale také plyn, voda a kanalizace). V tomto článku se zaměříme pouze na stavební konstrukce a především ty, se kterými se setkáme během rekonstrukce bytu – především v obývacím pokoji, kuchyni a koupelně. Obvykle vznikají nové příčky, instalační předstěny, podhledy či se upravují podlahy aj. Při rekonstrukcích obvykle volíme lehké stavební materiály, které zbytečně nezatíží stávající konstrukce. Další jejich výhodou často je i menší pracnost a časová náročnost při realizaci.


Nejčastěji se v rekonstruovaných prostorech setkáváme s použitím sádrokartonových konstrukcí, lehčených pórobetonových tvárnic či dřevěných konstrukcí.

Příčky z lehčeného zdiva
Jejich nespornou výhodou je jejich nízká váha a snadná tvarovatelnost. Díky tomu nám vzniká minimum odpadu, jelikož téměř vše lze spotřebovat. Dodávány jsou v klasický tloušťkách 100, 125, 150 mm, v systémech výrobce naleznete i množství překladů. Menší tloušťky jsou hojně využívány na obklady vany, nižší zídky atd. Mezi klady patří i jejich pevnost, díky níž bez vyztužení můžeme zavěsit třeba horní skříňky kuchyňské linky.

Rekonstrukce bytu – výstavba nové dispozice pomocí příček

Sádrokarton
Snadná, suchá a laciná montáž jsou velkými výhodami, proč se rozhodnou pro sádrokartonové konstrukce. Na ocelový rošt, který se přikotví ke stávajícím konstrukcím, se instalují sádrokartonové desky a mezi ně se obvykle vkládá izolace. Po zatmelení spár a penetraci lze již aplikovat finální povrchovou úpravu. Nejčastěji sádrokarton využíváme pro nové podhledy. Jsou často velmi efektním řešením pro vedení nových instalací. Pokud nám to světlá výška místnosti dovolí (obytných místnostech rodinných domů 2,5 m), jejich instalace zjednoduší pracnost vynaloženou na nové vedení především elektřiny, ale i klimatizací. Vhodné je i jeho použití pro dodatečné akustické či tepelné zaizolování stropu i stěn. Pokud předem víte, že daná konstrukce ponese větší zatížení, například zavěšené kusy nábytku, volte dodatečné vyztužení sdk příčky, například dřevěnými prkny či deskami nebo sádrokartonovými profily. Dodatečně je možné situaci řešit i pomocí speciálních hmoždinek nebo kotev.

Výstavba nového sádrokartonového podhledu – ocelový rošt
Nová instalační předstěna ze sádrokartonu.

Během rekonstrukce staršího objektu se často nevyhneme ani vyrovnání podlahy. Lze ho docílit suchou cestou, kdy použijeme pro srovnání např. OSB desky nebo mokrou variantou za použití samonivelační stěrky či betonové vrstvy.

Další informace a tipy k rekonstrukcím naleznete v naší knize Rekonstrukce domu.