Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Skeletové dřevostavby

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Princip skeletové konstrukce je znám již od druhé poloviny 19. století, kdy byl aplikován při stavbě mrakodrapů v USA. Výhoda tohoto konstrukčního principu tkví v jeho volné dispozici. Dispozice je okleštěna o stěny a je formována pouze jednotlivými sloupy, které zabírají v prostoru mnohem méně místa. U nás je skeletový konstrukční systém spojován především s meziválečnou funkcionalistickou architekturou. Do teď však hovoříme o betonovém skeletovém systému. Méně známý je dřevěný skeletový systém, který je podstatně novější a teprve se dostává v západních zemích ke slovu.

Oproti betonovému skeletu má dřevěný skelet některé výhody, které se mohou v budoucnu přetavit na trhu ve výhody konkurenční. V první řadě se jedná o jeho ekologickou a ekonomickou zátěž na životní prostředí a investora. Výroba dřevěných skeletových prvků je energeticky méně náročná, než výroba betonových obdob. Z toho vyplývá výhoda ekonomická jakožto transformace výhody energetické. Ruku v ruce s těmito výhodami jde dnes velice zneužívaná ekologičnost. Další výhodou dřevěných skeletů je jejich vyšší požární odolnost než u betonu. Při požáru dřevo pouze ohoří a neztrácí stabilitu tak rychle, jako tavící se ocelová výztuž uvnitř betonových konstrukcí. Další výhodou je nižší hmotnost dřeva, která umožňuje v nižších patrech budovy poměrně subtilnější profily na rozdíl od betonu.

Mezi nevýhody a limity dřevěných skeletů patří hlavně jejich omezení ohledně výšky budovy. Od určité výšky je totiž dřevo limitujícím materiálem. Výškové budovy vyvíjí na svou základnu obrovský tlak až za hranice možnosti dřevěných materiálů. Do podobné kategorie patří limitující odolnost dřeva u sil namáhajících konstrukci na ohyb. V neposlední řadě je to náchylnost na dřevokazné biologické škůdce, která s věkem dřevěného skeletu stoupá. Myslím, že jsme si k dřevěnému skeletu řekli již dostatečné množství informací, a tak můžeme plynule přejít do poslední kategorie dřevěných konstrukčních typů. Je to kategorie, která je nám- stavitelům rodinných domů- nejblíže .

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!