Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stavba komínu- montáž komínového tělesa

Vyzděné komínové těleso

Důležitým prvkem v naší stavbě bude komínové těleso. Komínová tělesa (odvod spalin) se liší podle jednotlivých druhů vytápění. Součástí kvalitního projektu je i projekt “odkouření“. Projektant vytápění= topenář nám musí navrhnout typ otopného tělesa. V případě, že jsme se rozhodli pro plynové topení s atmosférickým hořákem, bývá těleso pouze pro odvod spalin. V případě plynového turbokotle je odkouření zároveň i přívodem vzduchu k hořákům kotle. U tuhých paliv vybíráme z možností prefabrikovaných stavebnic. Tyto stavebnice mívají betonové nosné prvky, které se osazují zednicky a umísťují se do nich keramické vložky- tzv. třísložkové komíny (typ schiedel). Také existují typy třísložkových komínů pro tuhá paliva z nerezových materiálů. S montáží třísložkových nerezových komínů a komínu pro plynová odkouření je vhodné se obrátit na kominickou firmu. Takováto kominická firma spolupracuje s revizním technikem pro odkouření. Tento technik nám vystaví na naše komínové těleso revizní zprávu. Každé komínové těleso v našem domě musí mít ke kolaudaci svojí revizní zprávu. Každý komín má revizní vybírací otvor. Ke komínu musí být na výlez, o tom jsme již psali v kapitole klempířské práce. Bude-li náš dům stát v blízkostí lesa, může být náš komín opatřen komínovou mřížkou proti možnému ucpání komínu omámeným ptákem (zpravidla některá z druhů sov).

Při stavbě keramického stropu nesmíme zapomenout na vybednění otvoru pro komín. Dodatečné vysekávání otvorů je náročné a snižuje statickou únosnost stropní desky. Součástí každého výkresu tvarů ve statické části projektu je důkladné okótování tohoto a jiných prostupů. Detail prostupu komínu skladbou střechy je obvykle součástí stavební části projektu.

Klempířské prvky včetně oplechování komínu

Chcete znát více tipů ke stavbě domu?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si nový e-book, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.