Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak postavit nosnou stěnu dřevostavby

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Dimenze a návrh konstrukčních prvků, které tvoří obvodové nosné stěny, musí být určeny na základě několika významných faktorů. Jde především o dimenze nesených konstrukcí, míra jejich budoucího užívání a například předpokládaná životnost stavby. Dalším významným faktorem je lokalita. Jde především o směr a intenzitu zatížení přenášené větrem, nebo sněhem hromaděným v zimních obdobích na střeše. U stěn jsou zpravidla horní části rámů- vazníky zdvojené s pevnými spoji na rozích a v místech napojení příčky. Účelem je vytvoření pevné prostorové struktury. V případě, že je budova jednopodlažní, lze od zdvojeného horního vazníku ustoupit a nosnou konstrukci tak zbytečně nekomplikovat.

Minimální rozměry sloupků u jedno až dvoupodlažních budov jsou 50 x 100 mm, avšak v našich zeměpisných šířkách se nejvíce používají sloupky od 50 x 150 mm, abychom mohli dovnitř stěn schovat co nejvíce tepelné izolace. Paradoxně tloušťku stěn neurčují statické, ale tepelně-technické standardy. Osové vzdálenosti jednotlivých sloupků bývají u nosných stěn standardně kolem 400 mm. U jednopodlažních budov, se standardním obvodovým pláštěm nepřekračujícím obvyklé normy, lze akceptovat osovou vzdálenost sloupků až 600 mm. U třípodlažních budov se rozměr sloupků v přízemním podlaží pohybuje minimálně od 80×120 mm a osová vzdálenost by neměla být větší než 400 mm.

V situaci, kdy jsou stěny napojovány na sebe, je obklad namontován pouze z jedné, zpravidla exteriérové strany. Vnitřní nosné prvky jsou pro řemeslníky přístupné. Napojení jednotlivých stěn je prováděno hřebíky, nebo vruty o délce 80mm a ve vzdálenostech 300-600 mm. Styk musí nejenom zajistit tuhý a geometricky přesný spoj, ale také je zapotřebí vytvořit vhodné podmínky pro montáž vnitřních dokončovacích konstrukcí- instalací a obkladových plášťových materiálů..

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!