Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Nízkoenergetický a pasivní dům

Pasivní a nízkoenergetické domy se od běžných staveb liší především spotřebou tepla. Pasivní domy a nízkoenergetické domy jsou často brány jako jeden dům. Jsou to však dva různé pojmy. Venkovské domy (malýstřední a velký), které si zde můžete objednat, lze navrhnout jako nízkoenergetické. Vše záleží hlavně na množství tepelné izolace, velikosti okenních otvorů a orientaci k světovým stranám.

Pasivní dům obvykle vyžaduje větší finanční investice při stavbě. Nejedná se o dům za milion korun. Stavba je obvykle více finančně náročnější. Pasivní domy využívají systémů rekuperace tepla tzv. rekuperačních výměníků pro zpětný zisk tepla z odpadního vzduchu. Český výrobce rekuperačních výměníků a dodavatel větrání do RD je například společnost thermwet. Pasivní domy ročně spotřebují na vytápění do 20 kWh/m2. Na pasivní domy je možné získat dotace od Evropské unie. (situace se stále mění a proto je nutné celou situaci sledovat).

Na druhou stranu nízkoenergetické domy nejsou obvykle tak nákladné na postavení (cena RD se od běžné stavby liší asi o 15%). Opět je velký důraz kladen na izolaci (zateplení). Úsporný dům se jako nízkoenergetický dá označit, pokud roční spotřeba na vytápění nepřesáhne 50 kWh/m2. Naše typové projekty lze navrhnout právě jako nízkoenergetické domy.

Nízkoenergetické a pasivní domy jsou často také tzv. zelené domy. Tyto domy jsou částečně zakopány v zemi a využívají tak v zimě teplotu půdy, která má stálou teplotu 2 metry pod povrchem cca 10°. Zelené domy jsou často označovány jako budoucnost bydlení. Jejich rozšíření je však velmi nízké.

Pasivní či nízkoenergetické rodinné domy jsou často zděné domy. Je to určeno především příznivou akumulační schopností materiálu. Nízkoenergetické domy mohou být i dřevostavby. Jako materiál se nejčastěji využívá minerální vlna, polystyren, či přírodní materiály jako sláma, konopí, len, celulóza či ovčí vlna a samozřejmě dřevo.

Pasivní a nízkoenergetické domy se vyznačují i inteligentním využitím oken, které jsou několikačlenné a lépe izolují. Velmi aktuálním tématem u pasivního a nízkoenergetického RD je otázka provzdušněnosti. Pasivní domy totiž obvykle nepodporují přímé větrání oknem, jak jsme tomu zvyklí u klasických staveb. Nízkoenergetické domy takové nároky na větrání nevyžadují.

Pokud chcete bydlet levně, ale chcete v budoucnu zároveň ušetřit energie, je volba našeho projektu ta pravá. Navrhnem Vám nízkoenergetický Venkovský dům a kromě uspořených nákladů při stavbě budete méně platit i za energie v průběhu času. Neváhejte a začněte stavět podle našeho projektu domu.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům ve vztahu k hodnocení energetické náročnosti budovy splňuje třídu C. To je ≤ 147 kWh/m2. Tato čísla Vám toho možná příliš neřeknou, a proto shrnu pár pravidel, které je vhodné dodržet, pokud chceme, aby náš dům mohl být klasifikován jako nízkoenergetický.

• Skladba konstrukcí musí být navržena tak, aby hodnoty součinitelů tepla byly nižší než ty doporučované normou. Jedná se především o obvodové konstrukcestřechu a styk se zeminou.

• Dalším důležitým bodem je součinitel prostupu tepla výplní otvorů ve stěnách. Součinitel prostupu tepla se zpravidla označuje písmenem U a jeho jednotky jsou W/(m2K). Charakterizuje tepelně izolační vlastnosti navrženého prvku. U oken by měla být jeho maximální hodnota 1,2 W/(m2K), na střeše 1,1 W/(m2K).

• Minimalizovat výskyt tepelných mostů, které se vyskytují v špatně navržených, nebo v ledabyle provedených detailech.

• Obálka objektu by měla být vzduchotěsná a spáry oken a dveří by měly být takové, aby objekt prošel zkouškou tlakovým rozdílem. Tento parametr je závislý na spárové průvzdušnosti oken a dveří.

• Přívod čerstvého vzduchu je nutné zajistit do všech místností nuceným větráním s rekuperací tepla. Tento bod se týká spíše administrativních a průmyslových objektů.

• Dobré je využít obnovitelné způsoby vytápění, jako jsou různá tepelná čerpadla.

• Využívat solární energii k ohřevu teplé vody.

• Minimalizovat délky rozvodů (topenívodakanalizace)

• Používat energeticky úsporné domácí spotřebiče

• Využívat solární energii vhodně vyřešenou dispozicí. Především počítat s natočením na světové strany. Jižní strana by měla obsahovat více prosklených ploch vyřešených tak, aby v letních měsících nebylo nutné energeticky neúsporné chlazení.

Pasivní domy

Pasivní dům je charakteristický svými minimálními nároky na spotřebu energie. Energie spotřebovávaná na chod domu je maximálně získávána z obnovitelných zdrojů. Toho lze dosáhnout speciálními stavebními řešeními. Průměrný součinitel prostupu tepla musí být Uem≤ 0,25 W/(m2K) a doporučený součinitel prostupu tepla Uem≤ 0,25 W/(m2K). Neprůvzdušnost obálky budovy je větší než u nízkoenergetického domu. Do hodnocení měrné potřeby primární energie pasivních budov se zahrnují energetické potřeby pro vytápění, přípravu teplé vody a pomocnou elektrickou energii na provoz energetických systémů. Případně je sem zahrnuto i strojní chlazení, ovšem u pasivních domů se předpokládá tak inteligentní řešení, že není nutné v letních měsících obytné prostředí v domě nuceně chladit. K tomu, abychom dosáhli standardu pasivního domu, musíme splnit mnoho požadavků, mezi něž patří například:

• Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí a střechy musí být v rozmezí 0,12-0,18 W/(m2K), obvodových oken a střešních oken0,6-0,8 W/(m2K), podlaha přilehlá k zemině 0,15-0,22 W/(m2K)

• Tepelné mosty musí být minimalizovány na nejmenší možnou míru, dům musí být pečlivě naprojektován a zhotoven v nadstandardní úrovní řemesel. Způsob stavby by měl být důsledně kontrolován, aby výsledná odvedená práce byla v souladu s projektovou dokumentací.

• Je nutné dokonalé utěsnění stavby s výplněmi otvorů, jejichž součinitel spárové průvzdušnosti je co nejnižší.

• Důsledné využití tepelných zisků– konstrukce musí mít nadstandardní akumulační schopnosti (podlahypříčky, vnitřní konstrukce).

• Vyřešeno zajištění přívodu čerstvého vzduchu. To se řeší nuceným větráním se systémem zpětného získávání tepla.

• Vytápění v pasivním standardu. Tzn.: využití teplovzdušného vytápění s doplňující otopnou soustavou pouze v prostorách s nárokem na vyšší teplotu. V kombinaci s rekuperačním zařízením s co možná nejvyšší možnou účinností.

• Stavba domu a energetické zdroje by měly být v souladu s filosofií trvale udržitelného rozvoje, tudíž energie a prostředky získané z neobnovitelných zdrojů by měly být co nejnižší.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.