Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Schody dřevostavba

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Nejběžnější způsob řešení schodišť u rámových dřevostaveb je znázorněn na obrázku. Typickým charakterem schodišť u dřevostaveb se subtilními profily jsou minimálně tři schodnice, které vynáší jednotlivé stupně schodiště. Při návrhu půdorysu domu je nutné dbát na to , aby byly schody v podélné orientaci k jednotlivým stropním trámkům. Minimalizujeme tak zásahy do nosné stropní konstrukce. V případě na obrázku je zatížení, které přenáší přerušená stropnice přeneseno na stropnice sousední pomocí tzv. výměny. Ta bývá u systému two by four ze statických důvodů zdvojená . Vzhledem k tomu, že prostor schodiště v podstatě spojuje dva požární úseky v jeden, je nutné minimalizovat možnost šíření požáru uvnitř konstrukce. Zabráníme tomu vhodným protipožárním přepažením. U mezipodestového typu schodiště nám vznikne užitečný skladovací prostor pod mezipodestou. Rozměry a typ schodiště je vždy individuální záležitostí, a tak se omezuji pouze na schematické znázornění hlavních principů nosných prvků u montovaných dřevostaveb.

V případě, že budete navrhovat schodiště sami, je nezbytně nutné znát základní vzorec pro výpočet délky a výšky schodišťového stupně. Ten je

2h + b = 630

Kde „h“ je výška stupně a „b“ jeho hloubka. Tato rovnice zajišťuje uživatelsky optimální „rytmus“ schodů. V případě schodiště, které tuto rovnici nesplňuje, musí standardní uživatel brát schody „po dvou“, či nepřirozeně přešlapovat.

Objednejte si ZDE knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!