Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Záruční doba stavby

V tomto článku se Vám pokusíme příblížit problematiku související se záruční dobou postaveného domu. Legislativa se v tomto směru často mění, a tudíž je nejlepší být v kontaktu se specializovaným právníkem, který je zárukou nejnovějších informací.

Záruční doba se odvíjí podle toho, zda byla sepsána smlouva podle občanského, nebo obchodního zákoníku. Nejnižší možná doba záruky na novostavbu podle občanského zákoníku je 3 roky. U rekonstrukcí či drobných stavebních úprav je záruka nejméně 18 měsíců.

Oproti tomu obchodní zákoník řeší pouze odpovědnost za nedodělky a vady, které má stavební dílo v momentě předávání. Veškerá problematika záruční doby tak musí být do smlouvy přidána, jinak řemeslníci a stavební firmy nenesou za vady, které se později objeví, již žádnou zodpovědnost. Další důležitý rozdíl mezi smlouvou podle občanského zákoníku a obchodního zákoníku jsou vzniklé škody již v průběhu stavby, například krádež stavebního materiálu. Podle obchodního zákoníku za ně nese zodpovědnost objednavatel, tedy Vy. Oproti tomu podle občanského zákoníku za ně nese odpovědnost zhotovitel, tedy řemeslník, či stavební firma.

Tomuto tématu se věnujeme v této knize pouze okrajově, a proto doporučuji se o bližší a aktuálnější informace obrátit na právního zástupce, který všechny novelizace zákonů sleduje a jistě Vám podá relevantní informace.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.
• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.
• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.
• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.
• Jak napravit základní poruchy stavby.