Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak opravit starý dům

Máte starý dům a váháte, zda se pustit do rekonstrukce, nebo do novostavby? Že Vám dodavatelé materiálů a stavební společnosti radí, ať stavíte novostavbu? Je Vám jasné, že bez novostaveb by dodavatelé a stavební firmy brzo zkrachovaly? Přečtěte si publikaci rekonstrukce domu a načerpejte inspiraci před samotnou rekonstrukcí.

Vždy jsem žil ve starých domech a přemýšlel,
kdo tu žil přede mnou. Museli byste být naprosto lhostejní, abyste to nedělali.

Ben Katchor

Dům z přelomu 19. a 20. století

Proč se pustit do rekonstrukce

Základní, těžko zodpověditelná otázka je, zda je výhodnější dům stavět nový, či rekonstruovat již stávající starý dům. Na tuto otázku samozřejmě neexistuje jednoznačná odpověď. Vše záleží na prioritách dané osoby a na jejím přístupu k vlastnímu životu. Jelikož mám vlastní, tj. subjektivní názor, tak budu daného tazatele přesvědčovat, že právě můj názor na danou problematiku má vzít za svůj. Pravidla, na základě kterých vzniká prostor, ve kterém žijí lidé, nelze shrnout pouze do racionálních frází. Malebnost, genius loci, proporce nebo harmonie místa jsou témata, která se ráciem špatně popisují, což však neznamená, že bychom měli tato témata opomíjet. V Čechách je mnoho krásných domů, které na rozdíl od dnešní produkce umějí stárnout, a s přibývajícími roky se jejich hodnota zvyšuje. Rekonstrukce domu má oproti stavbě nového domu mnoho předností, které se pokusím v následujících odstavcích popsat.

Na západ od nás

V západních státech Evropy, například ve Velké Británii, jsou rekonstrukce častějším jevem než u nás. Hlavním důvodem je dlouhotrvající úcta k tradici a vysoká zastavěnost krajiny. Bylo by krásné, kdyby také v naší krásné zemi přibývalo více zdařilých rekonstrukcí. Česká republika je poznamenána v průběhu především 20. století mnoha stavebními trendy, na něž se dá dívat z mnoha různých úhlů pohledu. V souvislosti s tématem této knihy lze zmínit například nesystematický stavební boom v devadesátých letech, který v kategorii rodinných katalogových domů pokračuje dodnes. Je pochopitelné, že každý trend má svůj důvod hluboce zakořeněný a vystopování jeho příčin by byl velice složitý úkol. Je jisté, že zbrklou výstavbu katalogových sídlišť jen tak nezastavíme, ale nastíněním jiných alternativ je možné tento, dle mého názoru, neblahý trend alespoň zmírnit. Česká republika je krásné místo k životu, naši předkové nám odkázali mnoho skvělých domů, které čekají na pořádnou porci stavitelského umu a lásky.

Cílem této publikaci je připravit stavebníka na nejčastější jevy, které ho mohou potkat při rekonstruování staršího domu. V úvodních kapitolách se pokusím shrnout výhody rekonstrukce oproti stavbě nového domu a následně se již budu věnovat konkrétním technickým postupům, které je vhodné při rekonstruování domu aplikovat. Vzhledem k mému profesnímu zaměření se budu věnovat převážně rekonstrukci venkovských zděných staveb. Je jasné, že například rekonstrukce panelových domů si žádá specifické zaměření autora a je to téma na samostatnou knihu.