Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Rozvody vody – instalace svépomocí

V následujícím článku jsme připravili rozsáhlou rešerši na téma rozvodů vody v rodinném domě. Celou stavbou domu Vás může provázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Vodní hospodářství domu bez napojení na veřejný zdroj vody a kanalizaci

Rozvody vody jsou částí stavby, kterou bychom neměli podcenit. Měla by být v souladu s platnými normami a technologickými postupy doporučenými výrobci. Špatná instalace může být příčinou mnoha problémů od kondenzaci vody až po havárii rozvodů, při které mohou vzniknout desetitisícové škody na majetku, které nemusí pojišťovna proplatit, byla-li voda vedena svépomocí špatně. Navíc je pro kolaudaci domu (bude-li dům kolaudován, viz článek Domy bez stavebního povolení) potřeba tzv. tlaková zkouška vodovodního potrubí.

Pokud se rozhodneme zhotovit rozvody vody svépomocí, měli bychom dbát osvědčených postupů a celou akci dobře rozmyslet, včetně výběru vhodných materiálů potrubí i izolace a způsobu vedení.

Různé průměry vodovodních instalací

Výběr materiálu potrubí

Dnes se u rodinných domů používají nejčastěji potrubí plastová.
Mezi nejčastější potrubí prodávané v Česku patří PPR (potrubí z polypropylenu). Je nejlevnější, dodávají se levné spoje. Tyto spoje se navzájem svařují speciálními svářečkami, kterou si v případě vedení vody v PPR musíte půjčit (v půjčovně či přímo u výrobce PPR potrubí) a naučit se s ní zacházet. Opracování spojů je tedy časově náročnější než u druhé varianty plastových rozvodů.

Svařování PPR trubek

Druhou variantou je PEX (potrubí ze síťovaného polyetylenu), který se na rozdíl od PPR nemusí svářet, postačí nůžky na PEX nebo řezáček na měď. PEX je taktéž relativně levný, dodávané spoje jsou ale poněkud dražší. Do porovnání cen PPR a PEX je potřeba zahrnout výdaje na zapůjčení svářečky PPR, dobu s ní strávenou a rychlost pokládky PPR. PEX je sice dražší než PPR, ušetříme při něm ale čas a náklady na půjčení svářečky PPR.

Na trhu se nedávno objevil systém PE-Xa, který umožňuje spojování trubek roztažením jedné trubky, která se posléze navlékne na druhou pomocí jednoduchého ručního přístroje. Po vychladnutí se spoj zacelí a odolává tlakům i teplotám. Taktéž lze trubky lehce ohýbat.

Vedení vodovodního potrubí

Když už máme vybraný materiál potrubí, musíme svědomitě rozmyslet, kudy budeme rozvody vody vést. Z projektové dokumentace by měla jasně vyplývat přesná poloha zařizovacích předmětů, které potřebují ke své činnosti vodu (WC, bidetová sprška, umyvadla, vana, sprcha, pračka, v kuchyni především myčka a dřez). Rovněž bychom už měli vědět, jakým způsobem budeme vodu ohřívat. Ohřívače vody se liší mimo jiné i připojením vody. Připojení stojánkových, nástěnných a podmítkových baterií se zásadně liší. Z technické zprávy výkresové dokumentace se dozvíme, kudy budeme rozvody vody vést ve vztahu ke konstrukci. Potrubí lze vést v drážce ve zdi, v předstěně, v podlaze či pod stropem

V předstěnách
Jedno z nejpohodlnějších a nejefektivnějších umístění je vedení v předstěně, zvláště u staveb z keramických tvárnic. Jednotlivé bloky zůstanou neporušeny, před ně se umístí vodovodní potrubí (také elektroinstalace, plynové potrubí a především splašková kanalizace), všechny rozvody se poté zakryjí např. sádrokartonem. Při jakékoliv poruše stačí odkrýt předstěnu a lze do rozvodu vody zasáhnout bez vytloukání omítky apod. Jednou z nevýhod je omezení vnitřního prostoru.


Ve zdech
Častým řešením je vysekávání drážek do stěn, kterými se poté potrubí vede. Je to časté a pohodlné, má to ale některá úskalí. Plastové potrubí se izoluje (viz dále). S izolací má podstatně větší průřez a vysekání hlubší drážky může nepříznivě ovlivnit statiku stěny. Rovněž ztenčíme tloušťku stěny v místě vedení, což může nepříznivě ovlivnit akustiku a tepelně technické vlastnosti stěny. Pokud bychom uložili do zdiva potrubí bez izolace, umožňujeme odtok tepla z teplovodního potrubí a kondenzaci (a následně vlhnutí a plísně) na potrubí se studenou vodou. Při poruše musíte porušit omítku a potrubí vysekat. Na rozdíl od předstěny tato varianta nezasahuje do dispozice.

Vlevo: schéma křížení vodovodního potrubí v podhledu / Vpravo: schéma křížení drážek ve zdi.

V podlaze

Podobně problematické je vedení v podlaze. Běžně se vede vodovodní potrubí ve vrstvě kročejové izolace (30 mm u lehkých plovoucích podlah, 50 mm u těžkých). Izolované potrubí má někdy větší průřez, než je výška izolace podlahy, poté vodovodní potrubí v podlaze vést nemůžeme. Stejně tak lze v podlaze pouze obtížně vyřešit křížení dvou potrubí.

Vedení pod stropem je principem obdobné jako u vedení v předstěně.

Izolace vodovodního potrubí

Vodovodní potrubí se dnes zpravidla vždy izoluje, tepelné ztráty se tím sníží až o 60 %. Je třeba vždy dbát na to, aby byla tepelná izolace potrubí nepoškozená. V místě poškození hrozí dilatace potrubí, tepelné ztráty a kondenzace vlhkosti. Izolace také slouží jako ochrana plastového potrubí. K účelu izolace rozvodů vody se používají rozličné materiály, jmenovitě lehčený pěnový polyetylen, syntetický kaučuk s uzavřenou strukturou, extrudovaný polystyren či skelná vata.

Izolace měděného rozvodu vody izolací ze skelné vaty

Umístění připojovacího a svodného potrubí tlaková zkouška

Když už je zřejmé:

– umístění a způsob napojení zařizovacích předmětů
– způsob vedení vodovodního potrubí
– materiál potrubí
– materiál izolace
– způsob napojení ohřívače vody

je možné přejít k montáži. Důležité je si vše dobře rozměřit a rozkreslit. Poté nařežte trubky na Vámi potřebné délky. Pokud používáte PPR, nebo jiný svařovací systém, trubky důkladně svařte, pokud používáte jiný systém, důkladně je spojte.
Rozhodli-li jste se pro vysekávání do zdiva, zhotovte dosti hluboké drážky, do kterých již izolované trubky zasaďte. Pokud jste zvolili systém předstěn, osaďte trubky na stěny. Zkontrolujte polohy vývodu zařizovacích předmětů a přeměřte současný stav. Poté ukončete koncové části Vašich rozvodů vody ventily. Závěrem osaďte vodoměrnou soustavu

Dle platné české státní normy je třeba provést před napojením na zdroj vody takzvanou tlakovou zkoušku a konečnou tlakovou zkoušku, aby se ověřilo, zda je vodovodní potrubí schopné přenést požadovaný tlak po delší dobu. Tlaková zkouška se provádí vodou, suchým plynem nebo inertním plynem za 1,5násobného přetlaku. Po dobu 12 hodin nesmí tlak klesnout o více než 20 kPa. Konečná tlaková zkouška se provádí vodou za provozního tlaku a za 24 hodin nesmí klesnout tlak vodovodního potrubí o více než 20 kPa.

Vodoměrná soustava a její umístění

Vodoměrná soustava, neboli hlavní vodoměr, slouží k měření spotřeby vody. Její součástí je i hlavní uzávěr vody. Její vzhled záleží na umístění vzhledem k objektu. Vodoměrná soustava uvnitř objektu se umisťuje max. 2 m za obvodovou zdí na stěně, v šachtě či výklenku, s tím, že vodoměr musí být přístupný kvůli odečtu. Oproti tomu vodoměrná soustava umístěná vně objektu se umisťuje do vodoměrné šachty (900 x 1200 x 1500 mm, přístup 600 x 600 mm).

Napojení na vodovodní řad se řeší buď odbočkou (u novostaveb) nebo navrtávacím pasem (při vytvoření odbočky ve stávajícím řadu).

Vodní hospodářství

V místě, kde dům stavíme, může být městský vodovod. V tomto případě stačí vybudovat přípojku a máme dodávku vody do našeho domu vyřešenou. Jestliže městský vodovod není, nebo jsme se rozhodli pro zásobování vody z vlastních zdrojů, bude nutno vybudovat vodní hospodářství. V tomto případě nám projektant zdravotechnických zařízení dodá veškerou projektovou dokumentaci. Zdrojem vody bude studna. K žádosti o stavební povolení musí být také projekt studny. Stavební úřad se v tomto případě k takovému budování studny vyjadřuje. Studna může být vrtaná, nebo kopaná. Pořízení studny a celého vlastního vodního hospodářství je nákladné, proto je důležité projekt konzultovat s jednou, či více dodavatelskými firmami, které se zabývají kopanými, či vrtanými studnami. Je vhodné si nechat zjistit z vrtu kvalitu Vaší vody. Na trhu existují různé druhy filtračních zařízení, které Vám pomohou její kvalitu zlepšit.

Ukončení svodu dešťové vody přímo u paty domu není nejvhodnější. Srážkové vody se mohou v tomto místě vsakovat a mohou být zdrojem poruch našeho nového domu. Vhodnější variantou je odvedení srážkových vod dále od domu a zajištění jejich vsakování ve vsakovací jímce. Vsakovací jímka může být tvořena vyplněním výkopů štěrkem. Na rozhraní štěrku a zeminy umístíme geotextilii proti zanášení mezer mezi štěrkem drobnou zeminou. Někteří výrobci plastových stavebních prvků vyrábějí i zasakovací boxy. Můžeme se také rozhodnout pro jímání dešťových vod do podzemních plastových nádrží. Tuto dešťovou vodu můžeme dále použít například na různé zahradnické práce ale také na splachování toalety. Celou tuto problematiku je nutné prokonzultovat s projektantem zdravotechniky, který navrhne optimální vodní hospodářství na Vašem pozemku.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.