Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Lehké dřevostavby

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Rámové dřevostavby dostaly svůj název od způsobů konstrukce jednotlivých stěn a stropních desek. Termín „rámové“ nemá nic společného se statickou rámovou konstrukcí, která je charakteristická svým silovým spolupůsobením a je využívána pro překlenutí velkých rozponů například u konstrukcí hal, či mostů. Rámové, či chcete-li sloupkové dřevostavby, jsou typické tím, že konstrukce horizontálních i vertikálních ploch budovy jsou složeny z obdélných rámů, které jsou vyplněny v krátkých vzdálenostech nosnými sloupky subtilních rozměrů. Celá konstrukce je pak zavětrována deskovými materiály, které zajišťují jejich prostorovou tuhost. K jednotlivým popisům profilů stěn, deskových materiálů, stropů atd. se podrobnějeme v našich publikacích.

Klasická rámová konstrukce dřevostavby

Navrhování takovýchto dřevostaveb se věnuje mnoho architektonických kanceláří po celém světě. Jedním z pilotních katalogů těchto staveb je projekt Pin-Up Houses, na jehož webu pinuphouses.com najdete mnoho inspirativních návrhů drobných dřevostaveb pro bydlení. Platební kartou nebo prostřednictvím účtu Pay Pal lze zakoupit kterýkoliv z nabízených projektů a ten vám bude po uhrazení bezprostředně zaslán na uvedený email. Následně stačí projekt vytisknout a v případě platného povolení začít se stavbou domu.

Rámové dřevostavby mají původ v Americe, kde bylo zapotřebí na přelomu 19. a 20. století postavit velké množství rezidenčních objektů ve velmi krátkém časovém intervalu. Domy byly stavěny na „zelené louce“ a s minimálním použitím těžké techniky. Zde mají původ hlavní přednosti této konstrukce, jako jsou: variabilita, jednoduchost montáže a finanční dostupnost. Systém dostal v Americe příznačné označení „two by four“, nebo „two by six“- podle nejčastěji používaných profilů 2 x 4, nebo 2 x 6 palců. V Americe vznikl a v druhé polovině 20. století zdomácněl také v Evropě, kde se postupně v různých alternativách a modifikacích vyskytuje dodnes. Profily jsou samozřejmě převedeny do metrické soustavy jednotek, takže nejčastějšími profily v Evropě jsou 60 x 120 a v poslední době čím dál častěji používaný profil 60 x 180. Rozměr profilu se nezvětšuje kvůli tomu, že by se stavěly těžší domy, nýbrž kvůli větším nárokům na izolační materiály, které v širší stěně mohou být zastoupeny ve větší míře.

Na následujícím obrázku je znázorněna typická konstrukce stěny klasické rámové dřevostavby. Součástí je předstěna pro instalace vody, elektřiny, kanalizace, informačních sítí apod., tepelná izolace, interiérové a exteriérové obloženíparozábrana atd.

Skladba konstrukce stěny dřevostavby

U dřevostveb se používá některý z nehořlavých tepelně izolačních materiálů. Možnosti řešení tepelné izolace rozebíráme v TOMTO ČLÁNKU. Vhodné řešení tepelného režimu vaší plánované stavby je nejlepší prodiskutovat s projektantem topení, který se nejlépe vyzná v různých alternativách a této problematice nejlépe rozumí.

Postupná montáž stěn dřevostavby

V Americe jsou rozeznávány dva podsystémy rámových dřevostaveb. Prvním, od kterého se již postupně z důvodů používání ztužujících dřevitých desek ustupuje je systém průchozí tzv. “Ballon frame“. U tohoto systému jsou jednotlivé sloupky vysoké až přes několik pater a tudíž prochází jednotlivými podlažími. Celá konstrukce byla zavětrována diagonálními dřevěnými táhly zasekanými ve vertikálních profilech tak, aby bylo možné budovu bez problémů opláštit. Daleko používanějším principem je systém, kde jsou stojky na výšku podlaží tzv. „Platform frame“. Jako prostorové ztužení jsou zde využívány deskové materiály. Ty zabraňují posuvu konstrukce vlivem nerovnoměrným působením sil větru, či vnitřního užívání. Velkou výhodou, která dala celému systému název, je stavba po jednotlivých podlažích. Stěny každého patra lze montovat již z konstrukce stropu podlaží nižšího. Tato výhoda má pozitivní dopad na montáž z hlediska bezpečnosti práce a její rychlosti.

Kromě knihy Dřevostavba svépomocí se konstrukci drobných obytných dřevostaveb věnujeme také v knize Jak postavit malý dům. Na 275 stranách plných názorných ilustrací najdete mnoho rad a tipů týkajících se právě konstrukce ekonomicky dostupné dřevostavby.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!