Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Základy a základová deska svépomocí

Budovat sen je jako stavět dům. Základy musí být hluboké, silné, pevné a spolehlivé.

     – Israelmore Ayivor

Základová deska svépomocí je velmi diskutované téma. V této kapitole bych se rád rozepsal o termínech, které jsou klienty, kteří nás kontaktují, častokrát zaměňovány. Kdy použít základové pásy, kdy základovou desku a kolik to vlastně všechno stojí? O tom všem je následující kapitola.

Základy ze ztraceného bednění

Základy ze ztraceného bednění

Základy ze ztraceného bednění znázorněné na obrázku jsou velice populárním řešením založení rodinného domu. Do připraveného hrubého výkopu se zemnícím páskem nalijeme prostý beton a srovnáme ho do roviny. Tím získáme rovný základ, na který budeme umísťovat bloky ztraceného bednění. Ty je důležité před zabetonováním doplnit o výztuž, která základ zpevní a propojí ho s vyrovnávací deskou s karisítí. Na takto připravenou základovou konstrukci lze navařit asfaltovou hydroizolaci nejlépe ve dvou vrstvách. K rovnému povrchu ztraceného bednění se také ideálně přikládá soklový polystyren. Po instalaci drenáže a jiných doplňků základy zasypeme a zhutníme. Dá se říci, že beton nalitý do výkopu tvoří společně se ztraceným bedněním základový pás.

Drtivá většina všech rodinných domů je zakládána na základových pásech. Nosná konstrukce takového základového pásu je hluboká cca 100 cm a široká 60 cm. Délku určuje stopa budoucí nosné zdi. Mezi takto vytvořené základové pásy přijde zpravidla nasypat vrstva štěrku a na tu přijde zarovnávací vrstva betonové mazaniny (cca 10 cm), která se napenetruje a nataví se na ni asfaltová hydroizolace. Nemá nosnou funkci, a proto v místech budoucích příček musí být také nějaký základový pás, nebo zde musí být zarovnávací betonová mazanina alespoň vyztužena železnými pruty. Některé stavební firmy, aby eliminovaly možné drobné pohyby konstrukcí, do této vrstvy přikládají kari síť, která zvýší její celkovou pevnost.

Základy vylity rovnou do rýh

Cena základové desky

Cena základů se odvíjí od množství betonu a množství navržené betonářské ocelové výztuže. Pokud si vezmete Váš projekt domu, tužku a papír, tak za pár minut dojdete k velice přesnému výsledku, kolik Vaše základy budou stát. Níže uvádím přibližné ceny za materiály použité při zakládání. Je třeba připočíst cenu práce za vyvázání výztuže a dopravu betonu automixem
z betonárky. U základové desky na 1m³ betonu připadá přibližně 40 kg ocelové výztuže.

Základová deska lze samozřejmě kombinovat se základovými pásy a třeba i základovými piloty, jsou to však případy velkých mnohapodlažních budov, u kterých je zakládání složitější a problematičtější než u rodinných domů. U rodinných domů si prakticky vystačíme vždy pouze s jedním typem základu.

A poslední velice důležité upozornění: Před tím, než začneme pásy vylévat betonem, nesmíme zapomenout položit do výkopu zemnící pásek a vytáhnout ho na povrch. Už tedy víte jaký je rozdíl mezi zarovnávací betonovou vrstvou, základovými pásy a základovou deskou?

Jedním ze způsobů jak zbudovat základy je jejich částečné vybednění.
Na obrázku jsou vidět tyto základy po odbednění.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.