Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Druhy omítek

Také omítky lze rozčlenit do různých kategorií, podle jejich vlastností a specifickým oblastem jejich aplikace. Právě o druzích omítek je tento článek. Nevíte-li si rady s výběrem jednotlivých materiálů, doporučujeme Vám knihu Stavba domu svépomocí.

Nejtradičnější formou omítky je omítka dvouvrstvá a její rozličné variace. Tomuto způsobu omítání jsme věnovali celý jeden článek ZDE.

Dalšími druhy omítek běžně používaných při stavbách rodinných domů jsou:

• Protipožární omítky
• Sanační omítky
• Akustické omítky
• Tepelně-izolační
• štukatérské

Protipožární omítky mají za úkol zvyšovat požární odolnost. Již v daleké minulosti se používaly za tímto účelem hliněné omítky, prosté vápenné nátěry nebo různé hmoty na bázi jílu. U těchto omítek je nutné dbát na obzvláště precizně připravený povrch k aplikaci. U ocelových, dřevěných a plastových povrchů je potřeba použít základní nátěr. Je možné aplikovat také požární nástřik, který má vyšší účinnost a je méně pracný. Díky tlakové strojní aplikaci se dosáhne dokonalého pokrytí povrchu. Materiálová podstata nástřiků je obdobná jako u tradičních omítek.

Sanační omítky jsou omítky na bázi cementu, jejichž předností jsou větší póry, které ve formě vodní páry odvádějí vlhkost ze zdiva do venkovního prostředí. Dojde tak k zanesení pórů solemi až později, což oddálí degradaci omítky zvýšenou vlhkostí. Sanační omítky bývaly využívány hojně při rekonstrukcích starých objektů i historicky cenných stavebních památek. Aplikace těchto postupů se však již neprovádí, protože sanační omítky mají tendenci vlhkost přenášet do zdravých, a někdy historicky velmi cenných omítek nad sanační vrstvou. Tyto omítky pak dále degradují. Doufejme tedy, že spodní izolace našeho domu byla precizně zvládnutá, abychom se nemuseli v budoucnu uchýlit k aplikaci sanačních omítek.

Akustické omítky mají podobnou porézní podstatu jako sanační omítky, a proto jsou schopny pohlcovat nežádoucí zvuk – hluk.

Tepelně-izolační omítky se používají jako alternativa k polystyrenu a k minerálním vatám. S těmito omítkami se příliš u nových domů nepočítá
a používají se právě při různých rekonstrukcích a druhotných stavebních prací. Zajišťují lepší tepelně-izolační komfort, ale musí být vždy v kombinaci s nějakým dalším způsobem zateplení. Také s sebou nesou mnohá rizika, o kterých se výrobci a prodejci samozřejmě již opomenou zmínit.

Štukatérské omítky/malty se využívají hlavně při rekonstrukci starých budov, kde se vyskytuje mnoho štukatérských prvků. Tyto malty mají vysokou pojivost, a jsou proto vhodné k vytahování říms a k různým jiným fasádním profilům. Dají se samozřejmě koupit ve formě pytlovaných směsí. Při rekonstruování poškozených profilovaných říms je nutné dbát na to, abychom měli již dokonale vyřešenou střechu a do konstrukce nové římsy nezatékalo. Často se stává, že se obnoví římsa a až poté se začne s rekonstrukcí střechy. Dochází pak k zmrznutí vody, která do římsy zatéká, což má za následek její poškození. Ať už bude exteriér Vašeho domu vypadat jakkoliv, je důležité znát zásadu, že se v exteriéru budov nesmí používat sádra.