Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo musí obsahovat:

  • plný název dodavatele
  • ičo, dičo
  • jméno zástupce firmy pro věci smluvní
  • jméno zástupce firmy pro věci týkající se dostavby stavby (stavbyvedoucí)
  • sankce za nedodržení termínu
  • popis předmětu dodávky
  • harmonogram prací

Předmět dodávky je Vámi požadovaná stavba. Tuto stavbu přesně popisuje dokonale provedený stavební projekt, který neumožňuje dodavateli vícepráce. Dále je předmět dodávky konkretizován výkazem výměr zpracovaným na základě projektové dokumentace.

Cena a způsob úhrady dodavateli je také nedílnou součástí smlouvy o dílo. Klasický způsob splátky probíhá jedenkrát měsíčně a to zpětně za prošlý měsíc. Dodavatel předloží návrh fakturace a Vámi zvolený dozor musí zkontrolovat objemy provedených prací navržených dodavatelem k fakturaci. Poté dodavatel vystaví fakturu s např. čtrnáctidenní splatností.

Další součástí smlouvy o dílo by měl být institut zádržného. Z každé faktury se pozastavuje dohodnuté procento finančních prostředků, které se vyplatí po předání díla bez závad a nedodělků, a to v celé výši, nebo se může ještě určitá část zádržného pozastavit na dobu například jednoho roku od předání díla. Navrženou smlouvu o dílo nejlépe překontroluje Váš kvalifikovaný právní zástupce.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.