Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stavební část

V tomto článku popisujeme, co by měl obsahovat správně zpracovaný projekt stavební části dokumentace pro stavební povolení. Pokud máte zájem o více informací ohledně stavby rodinného domu, může Vás na cestě za vysněným domem doprovázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Výkres prvního podlaží

Hlavním souborem výkresů projektové dokumentace je stavebně konstrukční část. Obsahuje výkresy, podle kterých se budou jednotliví řemeslníci řídit. Také proto se projektové dokumentace dělají v několika vyhotoveních, z nichž některé jdou do ruky stavbyvedoucímu, aby byly k dispozici přímo na stavbě. U klasických projektů bývá dokumentace pro stavební povolení zhotovena v měřítku a detailu, podle kterého se dům stavět nedá. Nejčastěji se jedná o měřítko 1:100. U větších staveb mají dokumentace více fází. Od speciální dokumentace pro územní rozhodnutí, až po poslední „prováděcí dokumentaci“, která by měla být zpracována do nejmenšího konstrukčního detailu. Výkresy stavební části nám dávají informaci nejenom o veškerých rozměrech jednotlivých stavebních konstrukcích, ale také přesně definují typy použitých materiálů. V interiérových a exteriérových pohledech najdeme informace také o navržených barvách.

V kompletní stavební dokumentaci najdeme výkresy od zakreslení domu na pozemek tzv. koordinační situaci, půdorysy jednotlivých pater, pohledů, až po výkresy střechy a příčné a podélné řezy celým domem. Dalšími výkresy jsou například interiérové pohledy, různé stavební detaily, tabulky oken a dveří, tabulky klempířských a tabulky truhlářských prvků. Nezbytnou součástí projektu stavební části je příslušná technická zpráva, která podrobně popisuje jednotlivé výkresy obsažené v dokumentaci.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.