Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Šindelová krytina svépomocí

Chcete-li precizní informace, rady a tipy související se stavbou ekonomicky dostupného domu, doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Mezi jednu z nejmalebnějších střešních krytin patří dřevěné šindele. Stejně jako většina ostatních střešních krytin i šindele lze použít na vnější obklad vodorovných stěn. Šindele mohou mít různé velikosti a profily. Nejtradičnější a nejodolnější formou je šindel štípaný, který bývá okolo 600 mm dlouhý. Vyrábí se štípáním špalku radiálním směrem. Dřevěná vlákna jsou pak nepřerušená, a tudíž odolnější proti vnějším vlivům. Opačný, ale na výrobu méně náročný, je šindel z řezaných profilů.

Šindele podkládané na střešní latě

Střešní krajina tvořená šindelem je malebná. Díky jejím vlastnostem je její využití variabilní, tak jak znázorňuje obrázek níže, kde rovina střechy plynule přechází do šikmé roviny okenního vikýře.

Vikýř s krytinou z dřevěných šindelů

Existuje mnoho různých tvarů šindelů od čistě obdélného po různě zakulacené a sešikmené.

Tvary šindelů

Jsou dva základní způsoby instalace dřevěných šindelů. Buď na některý z deskových materiálů, nebo klasicky na latě a kontralatě. Oba způsoby jsou znázorněny na obrázcích níže. V obou případech lze střešní skladbu vylepšit pojistnou hydroizolací.

Více informací o střešních krytinách se dozvíte například v TÉTO KNIZE:

Není pro Vás rekonstrukce domu finančně výhodnější volbou?