Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Skládaná lehká krytina ze šablon- montáž

Chcete-li precizní informace, rady a tipy související se stavbou ekonomicky dostupného domu, doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Šablonová krytina se vyrábí z kompozitních materiálů. Nejčastěji se lze setkat s cementotřískovými nebo cementovláknitými deskami. Hlavní složkou při výrobě je cement a přírodní vláknitý materiál, nejčastěji dřevo . Jsou velice odolným materiálem a mají dlouhou životnost. Díky svým vlastnostem jsou hojně využívány v oblastech s tvrdými klimatickými podmínkami, jako jsou severské státy. Lze je použít nejen jako střešní krytinu, ale také jako obklad venkovních stěn. Krytina je vybavená mnohými tvarovkami pro větrání skladby střechyvývody instalací či protisněhové zábrany. Každý výrobce detaily těchto prvků řeší po svém.

Na následujícím obrázku jseou znázorněny různé detaily šablonové krytiny včetně hřebene. Hřeben střechy bývá řešen tvarovkami né tvarově nepodobným klasickým prejzům. Tyto hřebenové dílce mohou ležet na lati, která je pomocí plechových prvků připevněna ke krovu střechy- k podélné vrcholové vaznici nebo rovnou ke krokvím.

Šablonová krytina lze pochopitelně instalovat také například na OSB bednění. Systém latě a kontralatě má však výhodu v tom, že umožňuje potřebné provětrávání střešní krytiny, ve které se tak nekumuluje vlhkost . Mezi konstrukci střechy, ať už latě či desky, na kterou šablony připevňujeme a samotné šablony můžeme umístit pojistnou hydroizolaci tak, jak je vidět na fotografii.

Více informací o střešních krytinách se dozvíte například v TÉTO KNIZE: