Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Vytyčení jednoduchých základů pro dům

Chcete-li precizní informace, rady a tipy související s vytyčováním stavby a její následnou realizací, doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Zatlučeme první tyč, od které vyneseme pravý úhel pomocí zkonstruovaného úhelníku. Jednoduchým odměřením nataženého provázku zjistíme pozici středů dalších základů, nebo jiných důležitých bodů, například rohů budovy.

Pravý úhel získáme jednoduchým zkonstruováním úhelníku z prken, či latí. Pravý úhel vznikne u trojúhelníku, jehož strany jsou ve vzájemném poměru 5:4:3. Společným násobkem docílíme praktických rozměrů této pomůcky. Vhodné rozměry jsou znázorněny na obrázku.

Dalším krokem je doplnění zbývajících bodů. U ortogonálního obdélného tvaru velikosti stran (a) a (b), jako je na obrázku, můžeme provést kontrolu pomocí úhlopříček a objevené nepřesnosti ve vytyčení napravit. Velikost úhlopříček (c) by měla být shodná. V případě čtvercového obrazce jsou na sebe úhlopříčky dokonce kolmé. Málokterá stavba je striktně obdélného či čtvercového půdorysu. Obvykle ze základní hmoty budovy vystupují různé další, jako je například veranda, nebo přilehlá terasa, jejíž základy zkonstruujeme podobným způsobem.

Dalším možným krokem je zkonstruování tzv. laviček. Slouží k tomu, abychom si na ně přenesli vzdálenosti pomocí provázků. Zatlučené kolíky tak budeme moci odstranit a začít pracovat na základech. V případě potřeby můžeme na hřebíky zatlučené v lavičkách opět natáhnout provázky a zkontrolovat přesnost stavebních prací.

Před ztuhnutím betonové směsi je třeba přesně vyladit polohu kovových kotev, ke kterým budeme kotvit základní nosnou konstrukci podlahy. Určit přesnou polohu podle plánů nám opět pomohou již zanesené pozice na pomocných konstrukcích – lavičkách. Finální vytyčení je nutné důkladně zkontrolovat, jelikož pozice laviček mohla být v průběhu stavebních prací omylem narušena.

Více informací o vytyčování staveb se dozvíte v TÉTO KNIZE:

Není pro Vás rekonstrukce domu finančně výhodnější volbou?