Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Projekt vytápění

V projektu vytápění musí být detailně popsána oblast parcely, aby bylo možné navrhnout správný způsob vytápění. Měla by se zde objevit průměrná roční teplota v oblasti, nadmořská výška, počet topných dnů, průměrná vnitřní teplota, poloha objektu, druh budovy atd. Na základě výpočtu tepelných ztrát objektu se pak stanoví konkrétní typ zdroje tepla. Zdroj tepla je ve zprávě projektu vytápění podrobně popsán názvem produktu, výkonem, materiálem, popisem pojistného ventilu, způsobem odkouření a popisem pojišťovacího a zabezpečovacího zařízení. Příprava teplé vody je charakterizována navrženým typem zásobníkového ohřívače.

Projekt by měl detailně popsat všechny otopné plochy. Bývá to popis navržených deskových otopných těles, jejich typ, způsob napojení do systému nebo typ termostatické hlavice. Dále se zde může objevit popis podlahového vytápění nebo popis koupelnového trubkového otopného tělesa. Okruh zdroje tepla obsahuje popis akumulační nádrže, otopných patron, pojistných ventilů, uzavíracích armatur atd. Okruh přípravy teplé vody obsahuje popis jednotlivých součástí systému, teplotní režim vody, popis rozvodů, materiál rozvodů atd.

Výkaz výměr specifikuje všechny položky systému včetně jejich množství a konkrétního výrobce. Může zde být uvedena i nákupní cena. Jedná se tedy o specifikaci kotle, pojistných ventilů, čerpadel, otopných těles, směšovacích ventilů, komínu, kohoutů, termostatických hlavic atd.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.

• …a mnoho dalšího.