Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Vedení instalací u dřevostaveb- vnitřní rozvody

Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Rozvody mohou být ve dřevostavbách vedeny jak ve stěnách, tak i v podlaze, nebo v podhledu. Vždy je nutné postupovat striktně podle norem a pokynů výrobce použitých materiálů, protože jsou to právě nejčastěji špatně uložené rozvody elektřiny, které mohou způsobit vznícení a následný požár domu. Vzhledem ke komplikacím způsobených občasnou kondenzací vodních par uvnitř konstrukce stěny, se často vytváří pro instalace separátní vrstva nejblíže k interiéru. Zde se pak vedou rozvody topenívodykanalizaceelektřiny, nebo jiných inženýrských sítí. Na detaily nejkomplikovanější situace nastává v koupelně, kde se počítá s trvalým vlhkým prostředím. Situace se dá řešit vytvořením neprodyšné hydroizolační vrstvy koupelny, která bude pokrývat jak podlahu, tak i stěny do výšky okolo 400 mm. Tato hydroizolační vrstva se umísťuje přímo pod vrstvu nášlapnou (dlaždičky, kámen, palubky apod.), nebo sama jako nášlapná vrstva slouží. Stejné informace poslouží i během rekonstrukce.

ROZVODY ELEKTŘINY

Veškeré instalace elektřiny jsou doménou profesionálů, kteří své práci rozumějí a eliminují tak riziko průšvihu! Na následujícím obrázku jsou vidět instalace vedeny za překližkovou stěnou interiéru. Samotné zásuvky a vypínače jsou v odolné chráničce, z důvodů bezpečnosti. Toto je jedno z nejjednodušší a nejekonomičtější řešení elektroinstalací. Pochopitelně mohou být vypínače a zásuvky zapuštěny ve stěně, ale je to dražší a především technicky náročnější řešení.

Rozvody elektra

Instatlace solárních panelů s řídícím centrem a pojistkami.Vzhledem k tomu, že jsou elektroinstalace v přímém kontaktu s hořlavými materiály, je nutné znát a řídit se bezpečnostními pokyny dané aktuálními normami.

Plánujete-li stavbu menší dřevostavby svépomocí, doporučujeme Vám knihu Jak postavit malý dům, ve které najdete mnoho rad a tipů ale především názorných obrázků, které Vám pomohou při samotné realizaci.

KANALIZACE

Na následujících obrázcích vidíme odvod kanalizace z domu, tj- z umyvadel, dřezu, wc a sprchy. U takovéto stavby, která je nad terénem musíme počítat s tím, že instalace budou pod náporem mrazu. Obvzlášť, nebude-li objekt v zimě obývaný hrozí zamrznutí a popraskání rozvodů. Proto je nutné rozvody preventivně vypouštět, použít nemrznoucí směs nebo stavbu temperovat a nechráněné venkovní rozvody dostatečně zaizolovat. To platí taktéž pro rozvody vody. Venkovní řešení kanalizace- tj. buď jímkou, veřejnou sítí, kořenovou čističkou apod.- budeme popistovat v samostatném článku.

ROZVODY VODY

Rozvody vody se dnes dělají nejčastěji z plastu tak, jak můžeme vidět na obrázcích. Jsou zde vidět rozvody pro teplou i studenou vodu a uzávěry jednotlivých částí potrubí. V kuchyni a koupelně, kde je zvýšené riziko úniku vody a šíření vlhkosti, je vhodné volit takové materiály a takovou povrchovou úpravu, která zabrání nadměrnému hnití a šíření plísní.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!