Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Plechová krytina

V tomto článku se zabýváme instalací plechové krytiny. Shrnujeme principy, které je dobré znát při stavbě dřevostavby svépomocí. Ucelené informace na toto téma, včetně samostatné kapitoly právě o plechových krytinách najdete v knize Jak postavit malý dům. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Výroba vlnitého plechu

Mnohotvaré formy plechů vedou, v čele s jejich nejčastějším zástupcem – vlnitým plechem, s přehledem soutěž o nejčastější střešní a stěnovou krytinu této planety. Oblíbenost vlnitého plechu tkví nejenom v jeho bezkonkurenčních praktických vlastnostech, ale především v ceně a dostupnosti. Těžký průmysl již ovládl hospodářství všech rozvojových zemí, a tak se dá říci, že vlnitý plech jako ikona železářských hutí dobyl svět.

Důkazem jsou například slumy, jejichž estetika je na každém kontinentě již prakticky identická. Základní krytinou je plech. Avšak i v hospodářsky vyspělých zemích je plechová krytina velice rozšířená. Obvyklé jsou plechy, které svou profilací a barvou imitují tradiční formy krytin – například keramické tašky.

KOTVENÍ PLECHŮ

Plechovou krytinu zpravidla kotvíme do tuhého podkladu v podobě například klasické OSB desky. Můžeme použit vruty nebo hřeby. Při vichřicích a silných poryvech větru čelí krytina velkému náporu, proto je dobré plech ukotvit na více místech a to především v místech překryvu. Následující obrázek popisuje detail kladení jednotlivých plechových dílů. Je vhodné zohlednit převládající směr větru. V našich zeměpisných šířkách převládá severo-západní vítr, který také přináší většinu srážek. Také je nutné se vyvarovat kotvení plechu ve styku obliny a kotvícího podkladu!

Kotvení plechů

PROFILOVANÉ PANELY

Panely typu Snap-lock jsou plechové profilované panely přímo určené ke střešním či fasádním krytinám. Na obrázcích je schematicky znázorněn princip podélného spoje. Spoj ztužuje krytinu a zároveň kryje hlavičky vrutů, kterými jsou panely ukotvené k střešní konstrukci. Existuje více druhů těchto panelů, ale všechny fungují na podobném principu spojení.

Profilovaný hřebenový plech lze uplatnit u jakýchkoliv typů krytin. Plechové díly jsou zkonstruovány tak, aby po složení vytvářely provětrávanou mezeru. Je tak zajištěn odvod par a provětrávání skladby střechy. Vzduch je nasáván v nižších partiích střechy a uniká ve vyšších částech větracími otvory a otvorem ve hřebeni.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Řemeslně kvalitně provedený dům obsahuje množství plechových profilů, které jsou znázorněny na obrázku níže. Tyto profily chrání spodnější vrstvy před exteriérovými vlivy- UV zářením, větrem, deštěm, mrazem. Dávají se na exponovaná místa jako je například hřeben střechy, nároží, úžlabí, okenní parapety atd. Většinou se jedná o pozinkovaný plech, který nerezne.


HŘEBEN

Na obrázku níže je ukázka typizovaného plechového hřebene, který účinně umožňuje provětrávat skladbu střechy. Na trhu je velké množství různých typových výrobků – hřebenů. U malých staveb svépomocí si můžeme vystačit s plechem ohnutým do tvaru V. Při klempířských pracích na stavbě se vyplatí používat střihačku a ohýbačku plechů, která Vám umožní vyrobit klempířské prvky přesně takových rozměrů jaké si Vaše stavba žádá.

Hřeben střechy

Více informací o střešních krytinách se dozvíte v TÉTO KNIZE:

Není pro Vás rekonstrukce domu finančně výhodnější volbou?