Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Spojovací materiál na dřevo a tesařské spoje

Pustíte-li se do stavby dřevostavby je nutné znát základní možnosti spojů, které máme k dispozici. Vyčerpávajícím způsobem jsme toto téma zpracovali v knihách Dřevostavba svépomocí a Jak postavit malý dům. Pro nahlédnutí do problematiky spojování dřevěných konstrukcí jsme pro vás připravili tento článek.

TESAŘSKÉ KOVÁNÍ POUŽÍVANÉ U MODERNÍCH DŘEVOSTAVEB

Tesařské kování je moderní alternativou tradičních truhlářských spojů. Kovové tesařské kování podstatně urychlí montáž nosné konstrukce dřevostavby, je méně pracné a kovové spojky lze zakoupit v běžném železářství. Kovové spojovací prvky bývají pozinkované a mají tak dlouhou životnost přesahující životnost samotného dřeva. Nejdražší materiálovou variantou kovových spojek je samozřejmě nerezová ocel. Ta je bez jakýchkoliv povrchových úprav naprosto odolná jakýmkoliv externím vlivům. Proto se používá v místech s velice agresivními vnějšími podmínkami jako jsou lokality blízko slané mořské vody.

Spojovací materiál dřevostaveb lze uplatnit u jakýchkoliv dřevěných konstrukcí jakými jsou například pergoly, altány nebo zahradní chatky. Pomocí kovových spojek se kotví celá konstrukce k betonovým či jiným základům, spojují stěny s podlahou a stropní konstrukcí, střešní krokve s obvodovým věncem atd. Zkrátka všude tam, kde je potřeba spojit jeden stavební prvek s druhým. V následující části článku vám na názorných ilustracích ukážeme pestré využití kovových truhlářských spojek.

Různé druhy kovových tesařských spojek


Na obrázku výše je na malé dřevostavbě znázorněno pestré využití ocelových spojek v praxi. Ocelový spojovací materiál se s dřevěnými stavebními konstrukcemi spojuje hřeby nebo vruty. Čím více vrutů či hřebů je ve spoji použito, tím tužší a pevnější spoj bude. Musíme si však dát pozor, aby velikost kovových spojek nebyla příliš velká či naopak poddimenzovaná. Mohlo by pak dojít k roztříštění dřevěného prvku nebo naopak nedostatečně pevnému spoji.

Nejpevnější spoje musí být logicky v oblasti základů, kde se používají tuhé kovové kotevní patky, pomocí kterých je dřevěná konstrukce kotvena k betonovému základu. Kotevní patka se propojí například s betonovým základem pomocí zabetonované ocelové tyče se závitem. Na obrázku níže je také zobrazen spoj dvou nadzemních podlaží pomocí perforovaného ocelového plátu.

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům

A – ocelový perforovaný pásek spojující dvě patra dřevostavby
B – základová ocelová patka
C – ocelový profil pro kotvení dřevěné konstrukce

Spojovací materiál na dřevo může nabývat rozličných podob. Na následujícím obrázku jsou znázorněny některé z nich. Velice elegantní je například napínač ocelového lana, který lze u dřevostaveb použít do systému zavětrování. Na trhu je také množství různě velkých pozinkovaných styčníkových desek prořezaných z různě silného plechu.

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům

A – napínač ocelového lana
B – šroubový svorník s matkou
C – tesařské skoby
D – styčníková deska
E – ocelová zubová spojka typu bulldog

HŘEBY POUŽÍVANÉ PŘI KONSTRUKCI DŘEVĚNÝCH DOMŮ

Hřeby jsou s přehledem nejpoužívanějším kovovým spojovacím prvkem na světě. Drtivá většina dřevostaveb je spojena právě jimi. Rozlišujeme je podle velikosti, povrchové úpravy, průřezu nebo typu kovu ze kterého jsou odlity. Na následujícím obrázku jsou znázorněny nejčastější druhy hřebů při stavbě klasické sloupkové dřevostavby typu two by four.


A – lepenkový hřebík
B – stavební hřeb
C – hřeb do betonu
D – užší stavební hřeb
E – kolářský hřebík
F – stavební hřeb
G – trámový hřeb

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům1 – 90 / 80 mm dlouhé hřeby zatlučené šikmo ze strany nebo z druhé strany skrze hřebenový profil
2 – hřebenový profil
3 – krokev
4 – hřebenový profil
5 – stropnice
6 – dvojitý stěnový vazník
7 – přibití stropnic do zdvojeného vazníku čtyřmi 70mm nebo třemi 90mm dlouhými hřebi
8 – probití stropnic pomocí třech 90mm hřebů či čtyřech 80mm hřebů
9 – spoj krokve a zdvojeného vrcholu stěny
10 – spojení stropnice s krokví
11 – šikmo zatlučené hřeby spojující stropnici a sdružený vazník

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům

TESAŘSKÉ SPOJE

Tradiční tesařské dřevěné spoje tu byly dávno před kovovými truhlářskými spojkami jak je známe dnes. Spoje dřevěných konstrukcí jsou sice řemeslně náročnější ale vyznačují se velkou tuhostí a pevností. Proto se při konstrukci krovů používají dodnes. Úroveň tesařské práce poznáme právě na základě kvality tesařských spojů. Spoje tesař vytváří pomocí ostrých dlát, pořízů a jiných kvalitních nástrojů. Čím preciznější práce tím menší je vůle mezi jednotlivými konstrukčními prvky.

Při stavbě dřevostavby můžeme využít různé tesařské spoje, jejichž příklady jsou na obrázcích níže. Zvláště u zdvojených profilů lze jednoduše využít spoj „přeplátování“ (C). Vše záleží na vaší zručnosti a na tom kolik chcete věnovat samotné stavbě času. Dobře zpracované tesařské spoje můžou být kvalitní ozdobou interiéru ale také exteriéru vašeho domu.

A – zapuštění
B – přeplátování
C – napojení zdvojených vazníků stěn v rohu či uvnitř dispozice

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům


A – čepování šikmého profilu
B – čepování šikmého profilu
C – kolíkový spoj lepený

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům


A – čepování
B – kampování
C – zubový spoj

Ilustrace z knihy Jak postavit malý dům

Dřevěné spoje dřevostavby jsou velkým tématem a doufáme, že vám tento článek problematiku konstrukčních spojů dřevostaveb alespoň trochu přiblížil. Máte-li zájem o stavbu malého cenově dostupného domu ze dřeva, doporučujeme vám z našich publikací především knihu Jak postavit malý dům, kterou si můžete objednat přímo ZDE.