VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Nacházíme se v turbulentní době, ve které dochází, mimo jiné, ke skokovému zdražování stavebních materiálů. K růstu cen přispívá bezesporu mnoho různých faktorů. Žádný však nepřevládá natolik, aby bylo možné situaci nějak generalizovat. Vše jsou v podstatě pouhé dohady a málo podložené spekulace. Trh je sám o sobě živý organismus a jeho ruka je přeci neviditelná. Shrnuli jsme několik zásadních teorií, proč stavebniny zdražují. Ve výsledné podobně bude pravdě nejspíše nejblíže nějaký mix všech těchto faktorů + dalších, o kterých zatím nevíme.

PANDEMIE A VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Všemožné restrikce z obavy před šířením nákazy zkomplikovaly především dopravu materiálu ze vzdálenějších míst. Když k tomu připočteme zavedení různých neplánovaných odstávek všemožných technologických procesů, dostáváme nebezpečný mix, který ve finále způsobí velké časové prodlevy v zásobování. Materiálu je najednou nedostatek, a tak jeho cena stoupá. Například překližky, OSB desky a jiné stavební materiály, které jsou k nám dováženy z Polska a Ukrajiny. Jejich cena za necelý půl rok stoupla o více než 100 %.

BOHATŠÍ STÁTY MAJÍ PŘEDNOST

Představte si, že dovážíte již zmíněné překližky z Polska do České republiky, a jejich podávka takto rapidně vzroste. Pochopitelně si pak budete moci vybírat zákazníka a logicky půjdete za lukrativnější nabídkou. A tak změníte cílovou destinaci na zemi s vyšší kupní sílou. Materiál pak neputuje do České republiky ale třeba do Německa, nebo jinam na „Západ“. Nejdříve se zkrátka naplní sklady a regály v privilegovanějších zemích.

NA PLANETĚ DOCHÁZÍ MATERIÁL?

Zdražování materiálů je globální fenomén. Nabízí se myšlenka, zda-lij jsme se zkrátka nepřiblížili k surovinovému stropu naší planety. Obrovské množství materiálu spotřebují asijské ekonomiky, především Čína, která staví nejenom v Asii, ale také v mnoha afrických státech. Zdroje Země nejsou neomezené v kterémkoliv ohledu, takže i v betonu, dřevě a kovu.

ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ

Vzhledem k omezování neobnovitelných zdrojů energie jako je uhlí a plyn a rušení atomových elektráren dochází logicky k nejistotě na trhu s energiemi. To se samozřejmě promítne do cen ve všech odvětvích výroby, takže i do cen stavebních materiálů. Určitá stabilizace trhu s energiemi snad přijde co nejdříve.

BEZEMISNÍ VÝROBA

Současná politika EU stojí na ideálech bezemisní budoucnosti. Vlády všech zemí eurozóny tak přijímají nové požadavky, které mají emise snižovat. To vyžaduje velice nákladnou modernizaci často zastaralých provozů a výroben. Tyto procesy nemají daleko k systémovým změnám. Je možné splnit všechny požadavky vedoucí k těmto ideálům, a zároveň neomezit náš konzumní způsob života, na který si celé generace rády zvykaly?

RŮZNÁ PŘIDANÁ HODNOTA VÝROBY

Začne-li zdražovat komodita, například ocel, promítne se to nejdříve ve výrobách s nejnižší přidanou hodnotou. Použiji-li ocel například jako překlad nad dveře, má menší přidanou hodnotu, než když z ní kovář ukuje mříž, nebo automobilka vylisuje kapotu. No a máme i obory, kde je přidaná hodnota ať už ocele či jiného kovu, i tisíckrát vyšší než u stavby rodinného domu. Například výroba letadel, nebo větrných elektráren. Nejvyšší přidaná hodnota se uvádí u výroby raket a různých modulů putujících na oběžnou dráhu.

LEVNÉ HYPOTÉKY

K udržení ekonomické stability je nutné lidi motivovat k nákupu. Lidé jsou ze všech stran bombardováni různými pobídky k investicím ať už do čehokoliv. Zlevňování hypoték má za následek velké množství uzavřených stavebních kontraktů. V USA dokonce aktuálně mluví o stavebním boomu. Čím více lidí se rozhodne stavět, tím více logicky porostou ceny materiálu, jehož distribuce po světě aktuálně vázne.

ZLEVŇOVÁNÍ JE NEJISTÉ

Jakmile si lidé zvyknou na nějakou cenu, bude se prodejce ze všech sil snažit zachovat stávající status quo. Zdražování se zkrátka zavádí mnohem snáze. Stačí čerpat z vlastní životní zkušenosti, kdy naposledy něco významně zlevnilo? Je možné koketovat s myšlenkou, že materiály byly obecně dlouhou dobu významně podhodnocené a nyní se pomalu dostávají na svou reálnou hodnotu.